DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 34     <-- 34 -->        PDF

državama (Baden veći dio, a Württemberg manji dio). Prolazeći duljinom
čitavog Schwarzwalda, dotaći ćemo veliki! broj vrlo interesantnih
šumskih objekata, no s razloga štednje s prostorom ograničujem se u
u ovom referatu samo na dva najmarkantnija objekta, i to: na Pfalzgrafenweiler
(Wagnerov Blendersaumschlag) i Freudenstadt (prebirna
šuma). Kretanje ekskurzije prikazuje SI. 8.


Mjerilo 1 :2,500.000
SI. 8. — Smještaj oglednih objekata na putu Schwarzwald—Alpe. Put ekskurzije crtkan..


a) Pfalzgrafenweiler


Državna šumska domena u Pfalzgrafenweileru (Württemberg) leži
cea 700 metara nadmorske visine. Srednja god. temperatura iznosi! 7.5° C
a prosječna visina vodenih taloga 1100 mm. Tlo čini gornja naslaga šarenog
pješčenjaka a jakim slojem pjeskovite gline. Na mineralnim je
hranivima u glavnom siromašno. Ipak su fizička svojstva njegova vrlo
povoljna, jer je pretežno duboko, dovoljno vezivo il toplo. Obzirom na
živi! pokrov najčešće dolazi Oxalis-tip, Oxal-Myrtillus-tip, Myrt.-Loreumtyp
(svježe) i Myrt.-Sphagnurn-tip (mokro). Mješovite sastojine čini
smreka (65%) i jela (28%), dok ostatak otpada ma rijetko rasijanu bukvu
i bor (7%). Bonitet je pretežno I/II. Razmjer je dobnih razreda prilično
normalan. Ophodnja je raznolika pa se kreće od 90 god. (za čistu smreku)
do 130 god. (za čistu bukvu).


Iskorišćavanje se vrši točno po propisima uredajnih elaborata.
Ukupni se užitak kreće godišnje oko 8.2 m3 po hektaru. Prethodni užici
daju prolječno masu od 25 m3 po hektaru. Procenat građe na sječiivim
četinjama iznosi 93% dok na ogrev otpada tek 7%. Već ovi podaci govore
prilično jasno, da se nalazimo u gospodarstvu, komu valjda na
čitavom svijetu nema premca. U ovoj je domeni kroz relativno dugi niz
godina djelovao glasoviti C h. W a g n e r, pa s te strane ove šume imaju
il svoju historijsku vrijednost, jer se na njima u punoj mjeru mogu kontrolirati
rezultati suradnje teorije i prakse. Po uvjeravanju predstavnika
württemberskog šumarstva, na ovom objektu općenitu u svim pravcima


236