DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 31     <-- 31 -->        PDF

odustala od ove namjere i po njegovom predlogu odredila definitivnu
buduću smjesu bukve, hrasta, bora i smreke. S pretvorbom se započelo
oko 1870. godine, i sastojine ovih kultura pokazuju danas najpovoljnije
stanje.


Interesantno je, da su i a r i š počeli u ove šume uvoditi vrlo rano.
Današnje najstarije ovdašnje sastojine potječu iz 1800. godine. Pomlađuje
se ovdje prirodnim putem vrlo lako.


Godine 1884. počinju se u ovoj šumskoj upravi uvoditi e g z o t e.
Kako se iz dosad izloženih podataka vidi, za tu su svrhu ovdje u povoljnim
klimatskim i stanišnim prilikama dani! glavni preduslovi. Uvedene
su razne vrste odu. podvrste Abies, Picea, Tsuga i Chamaecyparis, nu
u većem su opsegu uvedeni samo Pseudotsuga Douglasii, Thuia gigantea
i Larix leptolepis. Sada, nakon bifeu pola vijeka od vremena osnivanja
njihovih sastojina možemo, da po podacima tamošnjeg stručnog upravitelja
Bender a kontroliramo uspjeh ovih pokusa. Taj je uspjeh prikazan
u Tabli V. u uporedenju s podacima mješovitih sastojina domaćih vrsta
(ariš, bukva, smreka), koje su također 1825. godine umjetno podignute.


Tabla V.


Poredba podataka o umjetnom uzgoju egzota i domaćih vrsta u Taunusu.


cS Srednje


. * Međuužici


´3 stablo


"5s


C3 TS


a M CS ". _, s
CS a GO es o ^ ^ o fl rt


o BO u
Vrsta > ö

O e3 cS


đ "g ° o u a" a ´.Sco a S


CS a.s > P U gas o


CO


CS


o M W razdoblju
3 L .. c h
a. Oi
o


CD m ha god. m3 cm m m3


Pseuđotsouga


Douglasii . . . 1886/87 210 3 9 4 1938/39 18 31 28´— 484
Thuia
gigantea . . . 1889/91 330 .4 5
1931,1934
i 1937 75 26 20-5 506
Larix
leptolepis 1889 340 2-5 3 319
Smjesa
ariš bukva
1825
iza
1919 176 372


smreka 1870 448


Za objašnjenje ove tabele iznosim, da je duglazija uzgojena u redovima
u smjesi s bukvom i pod zastorom 100-god. hrastove sastojine.
Tuja je podignuta u smjesi sa smrekom, arišem il jasenom pod zastorom
bukve, hrasta, bora i ariša. Danas se ova egzota vrlo lako pomlađuje
prirodni mputem. Ariš (leptolepis) je kao i! duglazija uzgojen u redovima
zajedno s tujom, smrekom i bukvom pod svjetlim zastorom bukve, bora,


tjreze i ariša.


233