DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 29     <-- 29 -->        PDF

hrast 21% površine
bukvu .... 62% »
smreku . . . . 9% »
bor 5% »
ariš 3% »


Pošto se predviđa razmjer vrsta sa 0.60 bukve, 0.25 hrasta i
ii 0.15
četinjača, to se dosljedno if favorizuju nedovoljno zastupane vrste. Međutim
kako nam gornji podaci pokazuju, današnje stanje nije daleko od
poželjne smjese. Godišnji etat iznosi 4.7 m3 po hektaru, što kod sječivih
hrastika ove jedinice čini 4200 m3 godišnje. U svemu ima 450 hektara
spessartskih hrastika s ukupnom gromadom od 250.000 m3 odnosno 400
do 500 m3 po hektaru. Gospodari se s ophodnjom! od 300 godina (prirast:
2 mm), a svrha je gospodarenja uzgoj hrastova 70 cm prsnog promjera
(za furnlire). Primjećujem, da je, izuzev zaštićenog odsjeka, sva ostala
površina opterećena servitutom drvarenja, pašarenja i sabiranja listinca.
Tragovi se pašarenja vide gotovo svuda.


Pomlađenje se vrši putem oplodne sječe (Schirmschlag), pri čemu
se neuspjele praznine popunjuju sadnjom. Potrebna se bukova primjesa
dobiva gdje je moguće iz izdanaka, inače pomoću naknadne sadnje.
Glavni je preduvjet za uspjeh kultura ograđivanje plotovima (Einzauung)
radi opasnosti od divljači. Tako je na pr. 1938. godine ubijeno samo
veprova oko 900 komada. Prorede se vrše tek u 60. godini. U doba sječivosti
daju spessartski hrastovi okruglo 75% grade, kod čega otpada
50% na trupce a 25%* na dužicu.


Najveću nedaću ovih šuma čine Servituts . Ta davno stečena
prava nije moguće lako dokinuti, pogotovo ne u narodu, gdje je pravna
svijest tako visoko razvijena. S druge pak strane rješavanje servitutnih
opterećenja izdvajanjem određenih kompleksa, kako se to kod nas uobičajilo,
ne smatraju Nijemci! sretnim izlaskom. To u najmanju ruku znači
znači žrtvovati! veliki dio šume i tako reći izručiti je propasti. Šumarske
su vlasti prinuđene, da traže takove mjere, koje formalno ne diraju u
stečena prava ali ih de facto (a to je glavno) radikalno sužavaju. Jedan
takav pokušaj u Njemačkoj daje specijalna Uredba o ograničenju šumskih
servituta iz god. 1937., čije propise bismo mogli obuhvatiti u glavnim
obrisima kako slijedi:


a) Servitut propada, ako se iz šume moraju vršiti podavanja boljih
sortimenata na račun lošijih (na pr. tehničko drvo umjesto ogreva).
b) Servitut propada, ako se pokaže, da je uživanje štetno po šumu
(proizvodna i prihodna potrajnost).
c) U svim ovakovim slučajevima likvidiranja prava služnosti, teret
sabiranja ležikovine ostaje i dalje netaknut.


Dakako, da ne možemo ispitivati! s kolikim uspjehom provode pojedine
šumske uprave ove propise. Nedvojbeno je, da će ovakove mjere u
tamošnjim prilikama donijeti bolje rezultate nego u našima.


Poređiti spessartske hrastove s našima u Slavoniji vrlo je teško.
Oni u glavnom zaostaju za našim kitnjakom, ma da je njihovu stabalnu
visinu označio ing. M a r k i ć za kitnjak vrlo povoljnu. Pojedine bi se
mlađe sastojine donekle mogle uporediti s našim kitnjakovim sastojinama
u Psunju (»Jamaričko Brdo«), kako se to da zaključiti iz poredbe ing.
C r n a d k a, koju je učinio prilikom obilaženja spessartskih šuma. Glavna
je razlika, što ovdje kitnjak dolazi u smjesi s bukovom izdanačom, koja


231