DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 28     <-- 28 -->        PDF

10.5 hektara. Predjel je izlučen iz redovnog gospodarenja (Naturschutzgebiet)
i određen, da kao živ spomenik bude ponosom njemačkog šumarstva
i njemačke nacije.
Kadgod se spominje prvoklasna hrastovina u Europi, uvijek se
misli ili n;a spessartsku ili na našu slavonsku. Radi toga ne će biti suvišno,
ako taksacione podatke ne samo za ovaj mali zaštićeni distrikt (zapravo
odsjek), nego i za čitavu jedinicu pobliže iznesem, kako bi se mogla
izvesti! potrebna upoređenja.


Klima je po informacijama šefa šumske uprave Hiitlinger a
oStrija, nego bi se očekivalo iz nadmorskog smještaja gospodarske jedinice.
Mrazevi i magle su vrlo česte. Poprečna godišnja temperatura
iznosi 8°C a za vrijeme se vegetacione periode kreće između 15—16°C


We 1..2..-.


Mjerilo 1 :2,500.000
Si. 7. — Smještaj oglednik objekata na putu Thüringen—Hessen Nassau.
Put ekskurzije crtkan.


Srednja se visina vodenih taloga kreće godišnje od 900—1000 mm. Mineralnu
podlogu staništa čini spomenuti šareni pješčenjak, pa je tlo s fizikalnog
gledišta dobro, pretežno duboko i prhko, ali siromašno naročito
na vapnu. Na nekim je mjestima i Ifecrpljeno uslijed odnošenja stelje
(servituti). Glavnu sastojinu čini kitnjak (Quercus sessiliflora) s mjestimično
uprskanom bukvom a gdjegdje i srekorn.


U zaštićenom se predjelu nalazi svega oko 500 hrastova i otprilike
isto toliko bukava. Starost im varira od 300—600 godina. Prema stanju
iz 1928. godine ustanovljena je na tih 500 hrastova ukupna drvna zaliha
od 3.000 m3 s novčanom vrijednošću (u 1939. godini) od 250.000 RM.
Najdeblji hrast u sastojim ima prsni promjer 140 cm, visina mu 28 m i
masu 22 m3. Srednje stablo ima 70 cm prsnog promjera, visinu 27.5 m,
a masu 6 im*. Dozvoljeno je samo iskorištavanje ležikovine.


U ostalom području rohrbrunnske šumske uprave, koje smo na
našoj ekskurziji pregledali, otpada na


230