DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 27     <-- 27 -->        PDF

tumače kao prirodno nestajanje (Tannensterbe). Nekad dominantna
bukva istrebljena je u uzgojnim mjerama potpuno. Izgleda, da je
to i uzrok vidljivom pogoršanju tla. na kom smreka dominira već preko
pola stoljeća. Zato i današnja uprava ponovno i s vrlo velikim poteškoćama
ubacuje bukovinu u čiste- četinjače kako bi popravila produktivnu
sposobnost zemljišta.


Ma da se ne radi o većim nadmorskim visinama, ipak šume mnogo
trpe od snjegoloma. U višim položajima jedva da ima koji predjel, gdje ne
bi bilo prevršenih smrekovih stabala. Prema podacima naših pratioca,
posljednja je jača katastrofa zabilježena u zimi godine 1926./27. sa cea
20 m3 preloma po hektaru.


Sve do 1920. godine šumama se gospodarilo čistom sječiom. Tada
je, dakle prije dva decenija, prešla uprava na prirodno pomladenje. Primijenjeni
su gotovo svi u teoriji ustaljeni! oblici oplodne sječe, počev od
bavarskog načina i Wagnerovog Blendersaumschlaga, pa sve do t. zv.
Zonenfemelschlaga. Sve je provedeno s naročitom pažnjom i potrebnim
obzirom na nedostatnu primjesu bukve (si. 6.). Ali unatoč primjene svih
tih znanstveno priznatih metoda, pomladenje n i j e uspjelo. Barem ne
u najvećem dijelu pomladnih sječi´na niti u toliko, da bi se barem jednom
uzgojnom sistemu pouzdano mogao priznati relativni uspjeh. Ovdje
moram istaći, da i u Njemačkoj ponekad vrijedi staro šumarsko iskustvo:
»das Op erat ist gut, aber die Natur ist falsch«. Koje će još suptilnije i
uspješnije uzgojne mjere upotrijebiti stručna uprava da se što više približi
zahtjevima tvrdoglave prirode, za sad nije moguće predvidjeti.


III. Duž Majne u Hessen Nassau
Ostavljajući! oblast srednjonjemačkih četinjača krećemo prema
zapadu u jedinu veću oblast pretežnih listača (u si. 1. — F.). Nekad u
ovom kraju, što se proteže od Würzburga pa sve do povrh obronaka
Schwarzwalda, uopće nije bilo četinjavih šuma (izuzev sporadično rasijanog
bora). Danas već međutim dolaze četinjače u razmjerno većoj
množini. Pedološke su prilike, napose u franačkom Mittelwaldu, vrlo
podesne za uzgoj lisnatim šuma, a još više za uzgoj četinjača, psa bismo
ovdje s pravom očekivali! svagdje najpovoljnije sastojinske oblike. Ipak
takovih u velikom dijelu ne nalazimo. Tome je po uvjeravanju naše
pratnje razlogom pretežitost malog seljačkog šumskog posjeda, gdje se
provodi patrijarhalno ekstenzivno šumsko gospodarstvo izvan dohvata
šumarskog stručnjaka. Svakako jedan veliki dio šumskog areala pripada
odlično gospodarenim objektima, koji mogu biti! uzorom svim kulturnim
narodima. Te ćemo objekte, koji su po svom glasu poznati i u našem
šumarstvu, prikazati u narednih nekoliko redaka (si. 7.).


a) Spess art


Nalazimo se u bukovom i borovom području Odenwalda i
Spessarta, gdje i jedan znatniji dio pripada hrast u (šumska uprava
Pohrbrunn). Na ovom relativno slabom tlu šarenog pješčenjaka t. zv.
Buntsandsteina uspjelo je čovječjoj ruci. da podesnim uzgojnim, mjerama
u većem opsegu sačuva hrastove sastojine od nadiranja bukve. Rohrbrunnski
su hrastici najljepše njemačke šume:, koje leže u centru Spessarta
oko 430 metara nad morem. Nama je pokazan najljepši distrikt, koji
predstavlja ostatak poznatih spessartskih hrastika u površinu od svega


229