DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 25     <-- 25 -->        PDF

II. Thüringen
Iz brandenburške nizine vodi nas put u Weimar, centar šumovitog
Thüringena, koji se s pravom naziva »das grüne Herz Deutschlands«.
Šume su ove oblasti odijeljene od onih brandenburške nizine pojasom
obešumljenog njemačkog černozjoma (waldfreie mitteldeutsche Schwarzerdegebiet),
koji pripada oblasti prapora (u si. 1. ozn. H), što se proteže
u razmjerno širokoj pruzi duž mede njemačkog sredogorja. Vrlo plodna
zemljišta ovog područja pripadaju poljskom gospodarstvu. Inače su u
ovom kraju poznate naslage ugljena, koje su u centralnoj Njemačkoj
omogućile razvoj ogromne industrije.


Bliža okolica i sam grad Jen a leži na podnožju thurinških brda,
čije temeljno kamenje čini Ijušturni vapnenac (Muschelkalk) sporadično
pokriven praporom. Na ovim se povoljnim staništima nalaze bukove
sastojine s nešto hrasta ali redom loše kvalitete, što je posljedica prijašnjeg
podržavanja srednjih šuma. U neposrednoj okolici Jene nalazimo
i nekoje padine pošumljene borom, ali to su većinom mali vapneni humci
uz granicu spomenutog suhog obešumljenog prapora. Tek južno od Jene
počima prava oblast njemačkih četinjača. Glavna je vrsta ovih šuma
smreka s nešto bora a tu i tamo i jele. Bukva, hrast i ostale listače
dolaze jače samo na nekojim mjestima. Općenito se može uzeti, da u
Thüringenwaldu prevladava samo smreka. Zaustavit ćemo se na jednoj
od mnogobrojnih šumarija, — u Lehestenu, — što se prostire na najjužnijem
dijelu Thüringena uz bavarsku među2).


Lehesten


Ovaj državni šumski posjed leži na visovima Frankenwalda, koji čini
razvode pontskog i sjevernomorskog poriječja. Najviši je ispon u ovom
dijelu Wetzstein (792 m), a taj je ujedno 1 najviši brijeg Frankenwalda.
Obilježje terena daje položiti! planinski masiv ispresijecan rijetkim erozivnim
dolinama. Šuma je u pravilu kompaktna i tek sporadično prekidana
gdjeikojim manjim naseljem. Čitav kraj u mnogom podsjeća na naš
Gorski Kotar ali blažih i pitomijih oblika (si. 5.).


Klimatski prüpada ovaj kraj podneblju njemačkog sredogorja.
Srednja godišnja temperatura iznosi ..5°. a visina vodenih taloga 890
mm (u vegetacionoj periodi 340 mm). Svuda vladaju dugačke sniježne
zime i česte magle prilično slično kao i u našem kraškom visočju. Geološki!
pripada tlo karbonskoji formaciji, koja se ovdje pojavljuje u t. zv.
kulmskim naslagama. Temeljno kamenje čini plavi škriljievac (blaue Dachschiefer)
i kvarcit (Wetzsteinquarzit). Na škriljevcu prevladava prhko
glinasto tlo a na kvarcitu plitko propusno i kamenito tlo s jakim pokro


2) Dolazak naše delegacije u Thüringen objavili su slijedeći dnevni listovi u
posebnim duljim člancima:


a) Thüringer Gauzeitung (Weimar) od 12. jula 1939 Nr. 160 (»Jugoslawische
Forstmänner als Gäste des Gauleiters«) i od 17. jula 1939. Nr. 164 (Hoher Besuch
in Lehesten«),


b) Lehestener Zeitung od 15. jula 1939 Nr. 83 (Hoher Besuch in Lehesten,
Besichtigung des hiesigen Staatsforstrevieres und Staats-schieferbrüche durch führende
Forstbeamte des Reiches und jugoslawischer Forstmänner«),


c) Saatfelder Kreisblatt od 17. jula 1939. Nr. 164 (»Jugoslawische Forstmänner
auf Studienfahrt durch Deutschland«).


227