DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Razloge je lako naslutiti, kad znamo, da prevladavaju niži dobni razredi,
koji traže intenzivno proređivanje. Primjećujem, da se proredni materijal
može vrlo lako unovčiti radi blizine Berlina. Odatle etatna gromada
posljednjih godina raste a procenat tehnike pada.


Tabla IV.


Pregled užitih gromađa, gibanje intenziteta izrade, prosječne cijene i čisti prihod u toku posljednjih
četiriju decenija za područje šumske uprave Frienwalde kod Eberswalda (po Krahl-Urbanu)


R a z đ
od
o b 1 j e
do
Posječena
gromađa
na krupnom
drvetu
po hektara
Procenat
građe
(krupno
drvo)
Cijena
građa
po m3
ogrev
Proizvodni
troškovi
po m3
Čisti
prihod
po
hektaru
godine m3 0/
0 R e t t.
1900 1910 398 48 15-69 573 1-52 3003
1911 1913 4-77 52 17-60 5-43 1-75 36-28
1920 1925 480 37 nije ustanovljeno
1929 1930 434 41 23-52 8-27 323 27-18
1931 1933 5-57 35 9´94 6— 2-63 19-85
1934 717 22 14-38 619 2-36 22.79
1935 8 84 36 17-75 6-83 207 65 33
19 36 729 25 15-09 6´61 2-44 39 24


Mi smo se duže zaustavili u mješovitim sječivim sastojinama bukve
i hrasta (Jagen 34a), koje su za ovu geografsku Siranu svakako rijedak
primjer. U tim se sastojinama gospodari s ophodnjom od 150 godina.
Širina godova iznosi kod hrasta 0.5 mm. U doba sječe daje hrastovo drvo
prema navodima šumarnika Koch s a oko 45—60% grade, od koje
otpada nekih 15—20% na furnirsku robu. Sastojina ovog jagena pripada


I. bonitetu starosti 200—300 godina i potječe iz prirodnog pomlađenja.
Iza 1920. godine nalazi se u naplodnji. Kod početka je pomlađivanja iznosila
drvna gromada na krupnom drvetu (400 m3 hr + 200 ni3 bu) svega
600 m3 po hektaru. Sadanja gromada iskazuje oko 270 m3 po hektaru.
Dokle hrast daje odlično drvo, dotle bukva radi jake crvene srži nema ni
iz daleka one vrijednosti, koja bi se od nje očekivala.
Uzgojne su mjere, kako smo mogli zapaziti, momentano ograničene
na otvaranje stare sastojine prema potrebi pomlatka za svjetlom. Dovršni
se sijek predviđa u roku od 8—12 godina. Karakteristično je, da se pojedine
neuspjele praznine u sječinama kompletiraju arišem.


Slične smo primjere u raznim varijantama vidjelu i u susjednim odjelima
(Jagen 38a, 37a, 17a, 16c i t. d.). Svagdje se na razne načine pogoduje
uzrastu hrasta i to bilo potiskivanjem bukve, bilo pak pretvorbom
jednodobnih bukovih grupa u skupine prebirnog (stepenastog) oblika
(Jagen 16a), kako bi susjedni hrast dobio što više svjetla a bukva u isti
mah zadržala svoju važnu ulogu čuvanja i poboljšavanja tla i hrastove
kvalitete (čišćenje od grana).


226