DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 21     <-- 21 -->        PDF

preostatak otpada dijelom na sander (34%) a dijelom na pijesak (26%).


Od vrsta najveći dio otpada na čiste borove sastojine (63%) a manji na
bukvu i tvrde listače (32%). Preostatak otpada na meke listače (3%) i
nekoje primješane četinjače kao ariš, smreka, jela i duglazija (2%). Pretežno
su zastupani niži dobni razredi (ispod 80 godina) sa ukupno 62%,
dok oni iznad ove dobe zapremaju 36% površine. Na neobraslo zemljište
otpada svega 3% površine. Kod svega valja imati u vidu, da se sastojine
u ebersrwaldskim naučnim revirima podržavaju i preko 160 godine starosti
i prema tome se razredi ispod 80 godina mogu smatrati nižima, ma
da bi kod redovnih ophodnja predstavljali u najmanju ruku srednjedobne
sastojine.
Prosječna drvna zaliha za čitavu jedinicu iznosi 191 m8, a gromadni
prirast 5.92 m3 po hektaru. Postotak prirasta za sastojine iznad 40 godina
iznosi 2.7%. Kako se je u toku posljednjeg stoljeća kretalo iskorišćivanje,
pokazuju podaci Table II. Iz njih izlazi, da je visina godišnjeg etata vrlo
polagano rasla, dok se nije dignula od 4^6 m3 po hektaru. Ipak nije nikad
prešla visinu prosječnog godišnjeg prirasta. Veći porast bilježi procenat
tehničkog drveta, koji se diže od 8—44% cjelokupne užite gromade.
Sigurno je, da će ovaj procenat i dalje rasti, osobito ako uvažimo preradu


celuloznog drveta napose kod bukve.
Tabla II.


Pregled užitih gromađa i gibanje intenziteta izrade u toku posljednjeg stoljeća za područje
šumske uprave Chori kod Eberswalda (po Olbergu)


Razdoblj e Posječena groProcenat
mađa na


građevnog


krupnom đrvetu


drveta


od do po hektaru


godine m3 /o


1820 1832 388 12
1842 1863 243 12
1864 1870 322 8
1871 1874 .-.. 11
1875 1881 3-35 12
1882 1888 2-46 31
1889 1909 4-35 62
1910 1929 5´76 54
1830 1934 4-82 42
1931 1936 581 44


Svrha je gospodarenja kod bukve pretvaranje čistih sastojüna u
mješovite s hrastom i četinjačama već prema bonitetu ii položaju pojedinih
distrikata. Kod borovih sastojina, napose kod kvalitativno manje
vrijednih na staništima temeljnih i završnih morena, zadatak je, da se
čiste sastojine bora pretvore u mješovite sa smrekom, duglazijomarišem.


223