DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Naučni su objekti podijeljeni u četiri šumske uprave i to:


a) Fimowtal s površinom od 5105 ha, (šume 4618 ha)


b) Freienwalde » » 5074 » ( » 4742 »)


c) Chorin » » 5330 » ( » 4722 »)


d) Eberswalde » » 4093 » ( » 3931 »)


Kako vidimo, objekti su podjednake veličine, koja se kreće oko
(5000 hektara (si. 4.). Osim toga su, izuzev rastrganog freienwaldskogrevira, prilično dobro arondirani. Napokon i mala udaljenost od Eberswalda
(2—5 km) omogućuje potrebnu! stalni kontakt između terenskih i
kabinetskih radova. Mi smo imali prilike, da pod vodstvom stručnih
upravitelja i nastavnika pregledamo prva tri objekta, pa ću u slijedećih
nekoliko redaka iznijeti najvažnije podatke.


Mjerilo 1 :200.000
SI. 4. — Položaj školskih revira u Eberswaldu.


a) F i! n o w t a 1


Objekt je osnovan 1830. godine. Šuma leži na nadmorskoj visini od
30—50 metara. Tlo se najvećim dijelom sastoji iz duboke ali na mineralnim
hranivima siromašne pjeskulje, a manjim dijelom (prema jugu i
ii
zapadu) iz aluvijalnog nizinskog čreta. Temeljna voda dolazi u dubini od
cea 7 metara na istočnom dijelu, dok na čretištima koleba između 0.5 do
6 metara. Prema bonitiranju, koje je 1908. god. proveo Schwappach, prevladava
na pjeskulji borovo tlo III.—V. a na čretu borovo tlo I.—III.
boniteta. Visina vodenih taloga iznosi godišnje 559 mm. Naročitu značajku
klime čine mrazevä, koji redovno traju do početka mjeseca lipnja (noćna
temperatura prosječno —10°C). Bor je glavna vrsta, kojom se gospodari,
jer nedostatak mineralnih hraniva onemogućuje uzgoj lilstača. Ima nešto
i mješovitih sastojina naročito u južnom dijelu, ali su bez većeg značenja.
Stanje se po vrsti drveća pokazuje u toku posljednjih pola stoljeća sa oko


221