DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 18     <-- 18 -->        PDF

U Eberswaldu mi ćemo se prije svega zaustaviti na najvišem šumarskom
naučnom zavodu u Pruskoj; (Forstliche Hochschule), jer je
njegova prošlost ispunjena najslavnijim imenima šumarske nauke. Možemo
ovdje nekoje i spomenuti. To su Pfeil, Müller, Dankelmann, Wiebecke,
Dengler (uzgoj šuma), Schwappach, Q. L. Hartig, Wiedemann,
Wittich (taksacija), Ratzeburg (zoologija), Albert (pedologija), Schubert,
Hilf i mnogi drugi. Visoka škola je osnovana 1830. god. po Dru Wilchelmu
Pf eil u, koji je već od 1821. godine predavao šumarstvo na berlinskom
univerzitetu. Prenošenje šumarskog akademskog studija iz Berlina u
Eberswalde izvršeno je po savjetu glasovitog prirodoslovca Aleksandra
von Humbold t a sa svrhom, da bi! se ovdje, u šumovitom i raznolikom
okolišu, mogla nauka razvijati u najužoj vezi! s objektom svog studija.
Upravo ta veza škole !il šume, teorije i prakse, glavna jie značajka
ovog zavoda, pa se već preko jednog stoljeća upire njegov znanstveni
rad na četiri velika školska revira i u njima brojne pokusne plohe. Današnja
visoka škola u Eberswaldu jie jedini! samostalni naučni zavod
svoje vrste u Njemačkoj. Svagdje je drugdje šumarski studij: vezan ili
s univerzitetom (München, Freiburg, Qöttingen), il!i s tehnikom (Dresden-
Tharandt), ili sa srodnim privrednim strukama (Beč). Ma da je ovaj
znameniti zavod u svom stoljetnom radu odgojio preko 4000 šumarskih
stručnjaka raznih narodnosti! i stekao neprolaznih zasluga za znanost, on
je tek 1921. godine dobio rektorski sustav i pravo promocije. Jedan
dokaz više, kako i tu kao !i svagdje privredne nauke polagano ali sigurno
stiču svoj opravdani položaj i ugled.


Što se tiče naučnih instituta u Eberswaldu moramo razlikovati
dvije vrste: a) instituti same visoke škole (Institute der
Hochschule) i b) instituti pruske pokusne postaje (die preussische
Versuchsanstalt für Waldwirtschaft). U prvu grupu spada 16 instituta
(bibliografski!, meteorološki, kemijski, mineraloško-geološki, pedološki,
botanički, zoološki, ihtiološki, šumsko-uzgojni., taksacioni, uporabni,
šumarsko-političkii, šumsko-trgovački, lovmo-privredni institut za ispitivanje
sjemenja). U drugu grupu spada 6 specijalnim instituta neovisnih o
visokoj školi: Institut za uzgajanje šuma, za istraživanje prihoda, za
obranu šuma. za nauku o šumskom radu i! napokon poseban zavod za
istraživanje drveta (Reichsanstalt für Holzforschung), koji radi u dva
instituta (mehaničko-tehnološkom i kemijsko-tehnološkom).


Međutim živi dokumenat suradnje nauke i prakse predstavljaju u
Eberswaldu školsk i r e v i r i, gdje tragove te korisne veze i njezine
odlične rezultate nalazimo u gotovo svakoj sastojim. Tu su radili Pfeil,
Rankelmann i Möller, osnivač ideje o trajnoj šumi (Dauerwald). Tim su
šumama upravljali Martin, Kienitz, Wiebecke, Zeising i plejada drugih
nama poznatih znanstvenih radnika. Tu su u težnji za istinom postavljana
na prirodu neprestano nova pitanja u formi pokusnih ploha, na koje je
ona tek nakon više decenija davala tražene odgovore (Schwappach).
Posve je stoga shvatljivo, da ove objekte iz godine u godinu posjećuju
mnogi stručnjaci iz Njemačke i inozemstva ne samo u cilju, da se upoznaju
s prirodom sjeveronjemačke šume, već i da se okoriste rezultatima
jednog solidnog stoljetnog rada1).


1) Delegaciju je pozdravio tamošnji dnevnik Märkischer Stadt- und Landobote.
Eberswalder Zeitung od 10. jula 1939, Nr. 158 (»Jugoslawische Forstmänner zu Gast«).


220