DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 13     <-- 13 -->        PDF

d) na posjedovne kategorije: »


državne šume 26.4%
općinske » 13.6»
zadužbine 3.6 »
zadružne šume 2.5 »
privatne » 53.9»


Njemačka je, kako se vidi iz priložene´skice (SI. 1), u svom prostoru
obuhvatüla 11 šumskih oblasti! (Waldgrosslandschaften), koje se
dalje dijele u ukupno 60 šumskih područja (Waldgebiete). Ovo je, da


.... E/M (S


Mjerilo 1 :5,000.000
SI. 1. — Oranice šumskih oblasti u Njemačkoj prema stanju u proljeće 1939. godine.
Pravac naučnog puta označen debelom linijom.


kako, samo najopćenitija podjela, unutar koje se šumski reoni dalje
dijele na uzgojna okružja (Waldwuchsbezirke) prema sastojinskim tipovima.
Način ovog razglobljavanja kao \ karakter pojedinih objekata stoji,
naravno u suglasju s njemačkom šumarskom politikom, vidi se najbolje
iz sljedećeg pregleda:


A) OBLAST DUNAVSKOG BAZENA. Ovamo spadaju četinjavelisnate šume toplijeg klimata, podijeljene u svega pet područjia: južno
štajersko humlje (bor, smreka, bukva), bečka nizina (hrast, bor), šumom


215