DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ing. STJEPAN FRANČIŠKOVIĆ (Zagreb):


IMPRESIJE S NAUČNOG PUTA
PO NJEMAČKO)


(EINDRÜCKE AUS DER STUDIENREISE DURCH
DEUTSCHLAND)


U vezi s naučnim putovanjem kroz Njemačku u dosadanjim sam
radovima pokušao obraditi najmarkantnije savremene pojave u tamošnjem
šumarstvu, za koje sam držao, da će za naše prilike biti od naročitog
interesa. Druge mnogobrojne važne utiske i podatke izostavio sam
u uvjerenju, da njihovo iznošenje u javnost ne bil u jednom sažetom
obliku bilo ni moguće ni potrebno. Jedno s razloga, što šumarstvo Trećega
Rajna predstavlja jedan orijaški znanstveni objekt, koji se ni u
najkrupnijim potezima ne može obraditi tako, da bi! ovakav prikaz mogao
djelovati dokumentarno. Drugo s razloga, što je njemačko šumarstvo
oduvijek bilo uzorom našemu, pa su kod nas njegove tekovine ako ne
sasvim poznate, a ono barem u velikoj mjeri pristupačne. Napokon treće
s razloga, što mnoge a naročito novije pojave u njemačkom šumarstvu
rezultiraju i´z osebujnih političkih i gospodarskih preduvjeta, koji kod
nas dolaze u ponešto drukčijoj formi. Zato ću u ovom konačnom referatu
nastojati, da generalni pregled naučnih objekata, koje je naša stručna
delegacija posjetila, donesem samo u onom okviru, u kojem će, po mom
mišljenju moći privući pažnju naše najšire stručne javnosti.


U čitavom svom prostranstvu, tamo od monotonih obala Sjevernog
mora i Baltika pa do vrtoglavih viisina tirolskih Alpa, Njemačka u prvi
mah iznenađuje svojim kontrastima. Svaki gotovo kraj ima svoje posebne
prirodne ljepote, svoju posebnu prošlost i svoje tipiične osebine narodnih
nošnja, d´rale´kta i mentaliteta. Kad bismo samo po tim dojmovima prosuđivali
ovaj veliki narod, mi bismo lako mogli povući površan zaključak,
da njemačka nacija zapravo i nije jedinstvena etnička skupina. Makar
kako bilo paradoksalno, to ipak slijedi iz prvih utisaka. Jedinstvenost njemačkog
naroda, kolikogod se ona pred čitavim svijetom manifestirala
svojom čudesnom organizacijom, nije lako nazrijeti u spoljašnjiim značajkama.
Nju treba tražiti duboko u svijesti tih hladnokrvriin sjevernjaka,
kod kojih je osjećaj pripadnosti jedinstvenoj naciji! prvenstveno obilježen
zajedničkim naziranjem na život ii svijet (Weltanschauung). Ta unutarnja
povezanost njemačkih plemena nije samo produkt današnjeg vremena
već je ona stara gotovo isto toliko kao i sam njemački narod. Praktički
se ispojjuje već za vremena Karla Velikoga (800 god.) i traje uz male
prekide sve do 1806. godine, kad se Franjo II. odrekao naslova njemačkog
cara. Ovu epohu, kako znamo, naziva historija razdobljem Prvog a


NAPOMENA . Od mnogih vrlo vrijednih fotografskih snimaka, koje smo
ponijeli iz Njemačke, prilazem ovom referatu samo nekoje. Činim to radi skučenog
prostora kao i radi okolnosti, što bi fotografije šumskih objekata u svojim reprodukcijama
bile (kako je to već ipoznato) nedovoljno instruktivne.


213