DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Nije lako ostaviti dobre vidljive tragove u šumarskoj struci. Redovno
trebaju godine, da se vide rezultati napornoga rada, poglavito u
našim brdskim krajevima. Tragovi rada gosp. Ing. Abramovića u šumama
vrbovskoga kotara čuvaju mu trajnu uspomenu. On tamo vodi
intenzivno šumsko gospodarstvo, trasira i izvodi ceste u šumama zem.
zajednica Vrbovsko, Ravna Gora, Stari Laz i Moravice, radi gospodarske
osnove za šume zem. zajednice Ravna Gora i za šume vlastelinstva
Severin na Kupi i Sušica na mostu i t. d. Osniva šumske vrtove i izvodi
opširne kulturne radove u Ravnoj) Gori i Vrbovskom, nastoji da proizvode
šume sačuva za onu svrhu, za koju su najpotrebniji, pa kod velikih
zem. zajednica uvodi! crijep mjesto krovne daske. I tako redom radi na
podizanju narodnoga gospodarstva.


Kod banske vlasti! ing. Abramović radi na organizacionim poslovima
i u tom je desna ruka odjelnom predstojniku.


Za vrijeme svoga službovanja u Vrbovskom ing. Abramović je duša
smišljenoga rada i nastojanja oko promücanja svega onoga, što je lijepo
i dobro za narodni život. Ne zadržava se samo na radovima, koji su mu
dužnost kao šumarskom stručnjaku. Jedan je od glavnih inicijatora i suradnika,
da se u Vrbovskom podigne vodovod i općinska zgrada, da se
u Ravnoj Gori podigne vodovod i nova školska zgrada te da se provede
elektrifikacija. Za vrijeme rada u Vrbovskom organizira hrvatska kulturna
društva, pa im je ili predsjednik ili tajlnik: osniva Hrvatski sokol
i njegov je vođa, dirigent je Hrvatskog pjevačkog društva kac jedne
sekcije u Sokolu, osniiVa Hrvatski dom — i stiže svagdje, gdje je potrebna
suradnja u narodnom životu.


Kad je uskrslo Hrvatsko šumarsko društvo, izabran je -Ing. Abramović
za njegova predsjednika.


U stručnom radu pedantan i savjestan, u nastupu skroman, u odnosu
prema svojim drugovima korektan — ing. Ante Abramović dolazi
na čelo struke s bogatim iskustvom dugogodišnjeg činovnika i s lijepim
rezultatima u svome radu. Odjelni predstojnik za šumarstvo proveo je
dugi niz godina u pravoj šumarskoj službi i na taj način pozna u tančine
i teškoće, koje žiVot nameće, i rezultate, za kojima struka mora ići, da
uzmogne služiti životu naroda.


Neka mu rad bude srećan i blagoslovljen!


*


Najsrdačnije pozdravljamo nosioce naše struke. U njihovom radu
pratit će ih pomoć svih hrvatskih šumara, jer svi imaju i zajednički! cilj:
Poglavnik ovu Hrvatsku!


Uredništvo.


212