DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 54     <-- 54 -->        PDF

o


d


H


1
2
3
4
5
6


Za gore opisani način procjene, kao i za upotrebnu vrijednost šume potrebno
je provesti razhičeno i samostalno procjenu vrijednosti šumskog zemljiišta. I tu procjenu
promatra prof. Dieterich potanko-


Kao osnova procjene vrijednosti šumskog zemljišta imaju da služe uobičajeni
troškovi kupnje zemljišta kao i sve realizirane kupoprodaje. Prema njima treba utvrditi
vrijednost -samo jednog boniteta šumskog zemljišta, dok se vrijednost drugih
boniteta može dobiti na osnovi Spiegelovih omjernih brojeva, koji pokazuju u kojem
odnosu stoje sirove prihodne vrijednosti šumskog zemljišta različitih boniteta. Međutim
prof. Dietericli smatra, da su od Spiegelovih omjernih brojeva još bolji odnosi
u kojima stoje čisti prihodi gospodarskih jedinica različitih bonitetskih razreda tla.
Osim toga daje i direktive, koje treba imati u vidu procjenjujući vrijednost različitih
boniteta tla prilikom procjene zemljišta, koja se danas provodi u Njemačkoj.


Od interesa su zatim prijedlozi pri procjeni vrijednosti relativnih šumskih zemljišta
kao i šumskih zemljišta potrebnih za izgradnju Industrijskih postrojenja, prometala
i t. d. Pri procjeni vrijednosti relativnih šumskih zemljiišta predlaže pisac, da
treba uzeti u obzir lokalnu uobičajenu cijenu poljoprivrednog zemljišta istog boniteta
kao što je i šumsko zemljište, koje se procjenjuje i tu umanjiti za troškove prevođenja
šumskog zemljišta u poljoprivredno. Takav prijedlog iznio sam i ja već prije u mojoj
disertaciji. Na kraju razmatra još Dietericli primjenu procjene vrijednosti šuma
pri oporezivanju, kao i procjenu vrijednosti šumskih služnosti.


Prikazavši ovo djelo nastaje pitanje, da li postoji u njemu nešto posve novo,
što do danas nije obrađeno u šumarskoj nauci? Na ovo pitanje može se odgovoriti,
da nešto sasvim novo nema. Međutim njegova vrijednost leži u tom, što su mnoga
nazirania i metode obrađene u novijem svijetlu te su međusobno dovedena u kombinaciju
sa ciljem, da se dođe do konačnog vjerojatnog i ispravnog rezultata.


Ovo djelo preporučuje se svim šumarskim stručnjacima, koji se zanimaju ili
imaju posla s određenjem vrijednosti šuma i njenih dijelova.


Dr. M. Plavšić


RAZNO


USPJEH DRAŽBE
hrastovih, jasenovih i brestovih stabala, održane dne 10. veljače 1941.
kod ravnateljstva šuma brodske imovne općine u Vinkovcima.


Vrst e drveć a >
Sječina
hrast
100 god.
cS
..
so a
260 god.
S3 13
.O
00 a
jasen
es
A
S
brijest
3 00 a
OS
U
a.
SI .
Isklična
cijena
Prodajna
cijena OS´
S
´S .
©
PU
Opask a
´c?
IH 0> OJ
"c?
In
S3
OP
.4
33
prm. Din Din °/
/0
Glovac II. 91 127 6 2 243 44.181 57.717 30-62 Sirova stabla
Vrapčana A 519 637 226 226 800 207.382 236.070 13-83 Šušci
Stari Bazijaš 722 351 4 2 21 8 480 93.794 111.717 1911 Šušci
Orljak 1. 329 650 740 337.000 441 000 30-86 Sirova stabla
Radiše vo-Rastovo 196 1125 718 1,077.005 1,831.000 70-01 Redovita sječina
Boljkovo 54 185 135 85 599 145.360 69.81 Sirova i suha
stabla


Sveukupn o 16611765 196 1125 4 2 307 421 3116 1,844.961 2,822 864 53-00