DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Postavljeni su:


Ing. Plavši ć Stevan, za šum. pristava 8. grupe kod Sreskog načelstva u
Dobo ju;
Ing. Vane k Viktor, za šum- pristava 8. grupe kod Direkcije šuma petrovaradinske
imovne općine u Srem. Mitrovici.


Premješteni su:
D ž e 1 a j 1 i j a Dimitrije, tehnički inspektor 5. grupe, od Uprave drž. parka u
Topčideru u istom svojstvu Direkciji šuma u Čačku;
Markovi ć Miodrag, viši tehnički nadzornik 6. grupe, od Uprave drž. parka
u Toipcideru u istom svojstvu Odjeljenju za upravu drž. šuma Ministarstva šuma i
rudnika u Beogradu;
Ing. G o j k o v i ć Ži´voj´in, šum. viši pristav 7. grupe, od Direkcije šuma petrovaradinske
imovne općine u Srem. Mitrovici Direkciji šuma u Čačku;
Ing. Margeti ć Đuro, šum. pristav 8. grupe, od Šumske uprave Raška Šumskoj
upravi u Kosinju;
Ing. Aleksijevi ć Bratislava, šum. pristav 8. grupe, od Šumske uprave u
Beogradu Šumskoj upravi u Kuršumliju;
Ing. Fukare k Pavle, čin. pripravnik 8. grupe, od Odsjeka za šumarstvo Banske
uprave u Sarajevu Sreskom načelstvu u Nevesinje;
Ing. Kl is i ć Vladimir, čin. pripravnik 8. grupe, od Odsjeka za šumarstvo Banske
uprave u Skoplju Sreskom načelstvu u Prištinu.


Umirovljeni su:


Dode r Risto, tehnički inspektor 5. grupe kod Šumske uprave u Ilidži;


Ing. Ru s Alojzije, šum. savjetnik 4. grupe 2. stepena kod Šumske uprave .
Bledu.


KNJIŽEVNOST


PROF. DR. VIKTOR DIETERICH: FORSTLICHE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE,
BD. II, WALDWERTSCHÄTZUNG,


str. 172, tabela 26, slika 24, Verlag: Paul Parey 1940, cijena 173 dinara.


Nakon prvog sveska ovog djela, o kojem je prikaz donio g. prof. dr. A. Ugrenović
u Šumarskom listu 1939, str. 328, izašao je pod gornjim naslovom drugi svezak-
U tom svesku želio je autor obraditi procjenu vrijednosti šuma, računanje uspjeha
šumskog gospodarstva kao i cilj šumskog gospodarstva. Zbog ratnih teškoća donio
je samo procjenu vrijednosti šuma, dok je računanje uspjeha gospodarenja i cilj šumskog
gospodarstva ostavio za treći svezak.


Poznato je, da posljednjih decenija neki pretstavnici šumarske struke nastoje,
da ponove staru borbu protiv nauke »Računanja vrijednosti šuma i šumske statike«


114