DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 45     <-- 45 -->        PDF

nama oplodnim putem. Njegov način poznat nam je pod imenom »Eberhardo v
klinolik i s i j e k« (Sehirmkeilschlagbetrieb). Uprava drž. šuma u Baden u usvojila
je u svome gospodarenja! u velikom dijelu ovaj sistem. E b e r ha rd je kao odličan
šumarski praktičar uzgojio velik broj vrsnih stručnjaka specijalno za pomlađivanje
šuma.


Prof. Dr. Karl Eckstein: umro 22. IV. 1939. u Dubrovniku, kamo je došao
na odmor. Eckstei n je 1886. postao asistent kod Altai ma u Eberswalde, a 1896.
profesor. Bio je predstojnik zoološkog odjela Instituta za šum. istraživanja u Pruskoj,
a kasnije predstojnik Zoološkog instituta Šum. visoke škole u Eberswalde, gdje je radio
intenzivno sve do 1932. god. Njemačka stručna štampa izjavila je, da je Eckstein ,
kao nasljednik Ratze burga i Alt u ma, dostojno nastavio tradiciju, koju je
stekla Stolica za šum. zoologiju u Eberswalde. Eckstei n je bio naučenjak svjetskog
glasa. Napisao je oko 500 radnja i saopćenja iz šum. zoologije, entomologije,
ornitologije, obrane šuma, uzgoja riba i lovstva- Napisao je knjige: »Die Kiefer und
ihre tierischen Schädlinge« (1893), »Forstliche Zoologie« (1897), »Die Technik des
Forstschutzes gegen Tiere« (1904 i 1915), »Die Schmeterlinge Deutschlands« (5 sv.,
1913—1933), »Beiträge zur Kenntnis des Kiefernspinners« (1911) i »Forstzoologie«
(1926). Eckstei n je vrlo mnogo doprinio unapređenju primjenjene zoologije, a osobito
šum. entomologije.


Dr. h. c. Henry Biolley: umro 22. X. 1939. u Couvet-u u 82. godini života. Ime
švajcarskog šumarskog inspektora B i o 11 e .-. poznato je danas svakom šumaru. Uz
njegovo ime vezani su pojmovi iz područja najnovijih pogleda o šumarstvu. U svojoj
praksi, koju je vršio u šumama švajcarskog kantona Neuenburga, a specijalno u zajedničkim
šumama doline Travers, bavio se je intenzivno racionalnim gospodarenjem
sa tamošnjim šumama. Mnoge šumare i šumarske ekskurzije iz čitavog svijeta proveo
je šumama, kojima je upravljao, gdje im je na licu mjesta pokazao uspjehe rada postignutog
gospodarenjem na osnovu kontrolne metode.


Kontrolnametod a bazira se na egzaktnom mjerenju drvne zalihe u intervalima
od 5—6 godina i na točnom knjiženju užitaka. Ona prema tome daje točan
uvid o zahvatu u sastojini. Ta metoda po prirodi svog rada vodi do preborfiog oblika,
jer se samo prebiranjem može tlo i najbliža atmosfera valjano, u punoj mjeri i trajno
iskorišcivati- Važan sastavni dio kontrolne metode jest snimanje sastojina i računanje
prirasta, ali njezino glavno težište ipak leži na uzgojnoj strani. Divna zaliha na svakoj
jedinici površine mora biti takova, da trajno daje najveći mogući prirast. Ovo stanje
ravnoteže valja tražiti i postepeno uspostavljati. Biolle y je u svom gospodarenju
zaveo preborne prorede, te veliku brigu posvetio pravilnom razmještaju stabala u
sastojini. Pazio je na pravilnost krošnje, a time i na uzgoj homogenijeg tehničkog drva.


Biolle y je bio stalan saradnik »Journal forestier Suisse«. Za svoje je zasluge
i rad na šumarskom polju imenovan počasnim doktorom švajcarske visoke tehničke
škole. Njegovo ime pročulo se diljem svijeta zapravo odmah iza rata, kad je
njegovu knjigu »L´arnenageaient des Forets par la Methode experimentale et specialement
la Methode du controle« Eberbac h preveo na njemački. O rezultatima kontrolne
metode u gospodarenju zajedničkih šuma doline Travers napisao je Biolle y
mnogo radova, koji su većinom objelodanjeni u »Journal forestier Suisse« i »Mitteilungen
der schweizerischen Anstalt für das forstl. Versuchswesen«.


Dr Milan Anić


111