DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1941 str. 40     <-- 40 -->        PDF

SAOPĆENJA


UPOZORENJE
Temeljem čl. 11. pravila društva, plaća se članarina tečajem prve


četvrti svake godine.


Iniade g.g. članova, koji nisu uplatili članarinu za 1940. godinu unatoč
opomene, pa će se tima koncem ožujka obustaviti slanje Šumarskog
lista.


U Šumarskom listu za mjesec travanj otisnut ćemo iskaz dužne
članarine za god. 1940., pa će po tome odnosna g.g. članovi moći viditi,
zašto im je list obustavljen. Uprava .


IZ DRUŠTVA


UPLATA ČLANARINE I UPISNINE U MJESECU SIJEČNJU QOD. 1941.


Redovitih članova: Alić Josip, Sušak Din. 120,— za II. polg. 1940. i upis te za


I. polg. 1941.; Babić Vladimir, Zagreb Din. 60.— za II. polg. 1940.; Bratuž Ernest,
Šibenik Din. 120.— za god. 1940.; Berleković Stjepan, Karlovac Din. 220.— za god.
1940., 1941. i upis; Brkljačić Nikola, Sv. Ivan Žabno Din. 10O.— za god. 1941.; Bula
Konstantin, Đurdenovac Din. 100.— za god. 1941.; Beraković Stevo, Otočac Din. 80.—
za god. 1940.; Beltram Vladislav, Vrbanja Din. 100.— za god. 1941.; Bilić Dragutin,
Tomislav Grad Din. 50.— za I. polg. 1941.; Čolović Ilija, Split Din. 120.— za god. 1940.;
Drakulić Jovan, Zagreb Din. 100.— za god. 1941.; Dremil Oskar, Zagreb Din. 100.—
za god. 1941.; Filipan Franjo, Podrav. Slatina Din. 120.— za god. 1940. i upis; Franjcš
Eugen, Bjelovar Din. 120.— za god. 1940.; Fischer Maks, Vinkovci Din. 120.— za god.
1940.; Fašaić Vid, Zagreb Din. 50-— za 11. polg. 1940-; Grahovac Petar, Zagreb Din.
50.— za II. polg. 1940.; Horvat Stjepan, Sušak Din. 120.— za god. 1941. i upis; Hrgović
Nikola, Petrinja Din. 100.— za god. 1941.; Heleorant Adolf, Zagreb Din. 100.— za god1941.;
Ivković Stjepan, Sušak Din. 20.— upis; Jerbić Zdravko, Nova Gradiška Din.
100.— za god. 1941.; Jošovec Adolf, Zagreb Din. 120.— za god. 1941.; Jedlovski Dušan,
Split Din. 120.— za god- 1941. i upis; Jelača Vladislav, Sušak Din. 20.— za upis; Jal
Vilim, Cetinjgrad Din. 120.— za god. 1941. li upis; Jerbić Marijan, Daruvar Din. 100.—
za god. 1941.; Kraljičković Ivan, Sisak Din. 120.— za god. 1941. i upis; Kundrat Emil,
Zagreb Din. 100.— za god. 1941.; Kosović Juraj, Gospić Din. 100— za god. 1941.;
Kajfež Drago, Zagreb Din. 100 za god. 1942.; Kreč Franjo, Virovitica Din. 120 —
za god. 1940. i upis; Krpan Rudolf, Zagreb Din. 100.— za god. 1940.; Kostenac Ivo,
Vukovar Din. 120.— za god- 1940. i upis; Kohut Ladislav, Senj Din. 120.— za god. 1940.
i upis; Kovačević Pero, Jastrebarsko Din. 100.— za god. 1940.; Klepac Dušan, Zagreb
Din. 50.— za I. polg. 1940.; Matolnik Ivan, Zagreb Din. 120.— za god. 1941. i upis;
Marčić JOiSip, Split Din. 100.— za god. 1942.; Mane Eduard, Sušak Din. 220.— za god.
1940., 1941. i upis; Mott Rafael, Rajevo Selo Din. 30.— a conto za god. 1940.; Maljko
Sergije, Karobag Din. 100.— za god. 1941.; Mihalić Stjepan, Petrinja Din. 120.— za
god. 1940.; Mijić Ante, Split Din. 50.— za god. 1940.; Mitotic Sime, Sušak Din. 70.—
za I. polg. 1941. i upis; Marinković Branimir, Split Din. 100.— za god. 1941.; Müller
Đuro, Virovitica Din. 100.— za 1941.; Najhold Rihard, Čabar Din. 120.— za god. 1940.
i upis; Oreščanin Dušan, Vojnić Din. 120.— za god. 1940.; Obradović Miloš, Zagreb
106