DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1941 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Službena tečajnica zagrebačke burze


od 15. siječnja 1941.

Din
đo
Napomena
Drvo
Hrastovin a
Cijena po m3
Trupci I. vrste
II. „
III. ,
,, . za oplatu (furniie) . .
Ispiljeni polovnjaci ... . I. vrste (Wainscoat-Logs)
Kladarke I. „ (Boules) . . .
Neokrajčane piijenice . . . I. ,,
Okrajčane piijenice Blistaee (Quar ) I. rste 1.— na više
II. „ 1. „

boćnice (Sur dosse) I. vrste
„ „ H „
Listovi (Feullieta) 2 m . . . blistale (Quartier) I. vrste
H. „
bočnice (Sur dosse) I. vrste
.„
Popruge (frizi) I. vrsti 25 -95 cm 4— 6 cm
I. ,, 25-95 ,, 7—12 „
I. ,, blistaee 1.00 m i više
7 -13 cm
I. vrsti bočnice 1.00 m i više
7—13 cm
Četvrtače (Chevrona) . . . . od 50 cm dulj. na više
Grede (kvadrati) „ 25/25 cm . . .
Francuska dužica 1000 kom. 36/1. 4-6 M
Bačvarska roba I. vrste od br. Vi—81/,
,, „ I. „ ,, ,, 4 na više
Bukovin a
Trupci I. vrste
Okraićane piijenice ... . I. ,, (parene) . .
Neokrajčane piijenice. . . . I. ,, „ . ,
Okrajčane piijenice ... . I „ (neparene) . .
Neokra čane piijenice. . . . I. ,, ,, . .
Popruge (trizi) I. ,, (parene) . .
Javorovi trupci I. „
Jaeenovi „ I, ,
Brijestovi „ I. ,,
Grabovi ,, I. ,,
700
800
150
2000
3500
1400
1300
1700
1400
1400
1200
1800
1500
1600
1400
1300
1500
1600
1500
1200
900
3800
60
60
300
1000
900
900
800
500
550
1000
800
300
900
450
200
8000
4000
2000
1700
200D
1700
1800
1500
2500
2000
2000
1700
1500
1700
1900
1700
1600
1100
5000
100
80
400
1200
1100
1100
1000
750
700
1500
500
500
P. St.utov.
Mek o drvo :
Piljeno koničasto drvo .
Piljeno paralelno drvo .
Merkantilna tesana građa:
I. -III. probirak ... .
I.—III. , 50O
700
500
600
800
Cijena po komadu:
Hrastovi brz. stupovi .. . 7 m dugi
Hrastovi želj. pragovi
10
. 270 cm 18/26 cm
250 „ 15/25 ,,
220 „ 14/20 „
180 ,, 13/18 „
Bukovi željez. pragovi . . . 250 ,, 15/22 ,,
Hrastova skretnička grada po m2
Goriv oBukove cjepanice,, sjećeniceHrast, cjepanice,, sjećenice
Drven i ugalj .
drv o
. . .
Cijena po 10.000 kg:
I. vrste sa do 15 % oblica
(Hackprügel)
sa do 15 °/o oblica . , .
bukovi
hrastovi
10000
9000
2268
1854
2106
1710
18000
10000
* vag. Novska
,.„. vag.Novska
(uredovno određene
cijene)
par.
..
par.
68