DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U ravnu Vojvodinu doveli su kolonisti sobom koze, ali će one vremenom
iz tamošnje sredine nestati. Na otoku Krku i Rabu ima koza, ali
one pasu na vezu. Prema tomu strogo uzeto ne spadaju te koze u naše
šumske štetočine. Najzapušteniji kraj ranije pokrajine Dalmacije (t. zv.
Zagora) ima mnogo koza.


Na fotografiji iz sreza Kninskoga u Dalmaciji vidimo kako se koza
popela na drvo. Vjerujem, da to nije namješteno, jer se koza na kršu vrlo
vješto penje/ (SI. 3.)


Zahvaljujem gg. inžinjerima I, Smilaju i E. Vilčeku, koji su me pri
izradi tabela pomogli te g. inž. Č. Koludroviću, koji mi je fotografiju poklonio.


II.
ZAKON O ŠUMAMA OD GOD. 1929. I PITANJE KOZA.
Pod naročitim polit, prilikama donesen je jedinstveni zakon o šumama
od 21-XII-1929 god. i naši dobronamjerni! šumarski stručnjaci iskoristili
su tu priliku, da se prekine s tradicijom i zabrani paša koza u šumama,
u opravdanoj pretpostavci, da će to naročito političko stanje duže
potrajati. Donesen je bio § 33 koji je glasio:


»Zabranjeno je puštati koze na pašu.


Samo u siromašnim krajevima, u kojima je i do sada iz ekonomskih
razloga bilo dozvoljeno puštanje koza na šumsku pašu, može opšta
upravna vlast prvog stepena, na zvanični predlog opštine, pojedinim porodicama,
koje ne plaćaju više od 50 Din. poreze, dozvoliti ispašu koza u
vrlo ograničenom broju, koji je neophodno potreban za izdržavanje porodica
i to samo na površinama, koje su u tu svrhu izlučene i obeležene,
a uz potrebno ograničenje, kojim se osigurava održavanje šume i proizvodna
snaga zemljišta.«


Raspisom Ministarstva šuma i rudnika broj 12.445 od 14 aprila
1930 god., objašnjen je postupak prilikom odredbe iz § 33 Zakona o šumama.
Pašu koza treba reducirati samo na porodice koje plaćaju ispod
50 dinara godišnje poreza. Potrebu koza za takovu porodicu treba ustanoviti
i odrediti: odgovarajuću šumsku površinu a da s tim ne budu ugrožene
šume i proizvodna snaga zemljišta. Svakako su izuzete od paše: šume
zaštitne, one stavljene pod zabranu zbog podmladivanja, konačno šume,
koje nilsu toliko odrasle, da im koze brstom ne bi mogle naškoditi.


Raspisom istoga Ministarstva od 20 jula 1930 broj 23346 donesen je
Pravilnik o puštanju koza u šume, kojim se upotpunjuje prednji raspis
a zabrana je protegnuta i na bujična područja il detaljnije određeno, kako
se ima postupati u pogledu broja koza i! površine za pašu. Naročito je
trebalo ustanoviti:


a) najveći neophodan broj koza za jednu porodicu, dok se napasivanje
koza u šumi za špekulaciju i pod korist imalo zabraniti;
b) površinu šuma potrebnu za pašu ustanovljenog broja koza, a da
tiime ne bude ugroženo održavanje šume i proizvodna snaga zemljišta.


Zakonom od 8 novembra 1930 ukinut je taj § 33 i »s t a v 1 j e n e na
snagu one odredbe svih zakona, raspisa i naredaba,
koje se odnose na pašu koza, a koje su važile za


4 Vidi Šumarski list od god. 1940 br. 10 str. 492 V. Op. ur.


578