DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 7     <-- 7 -->        PDF

G. Broj je koza na svakih 100 domaćinstava za cijelu zemlju 82.13,
a za pojedine banovine :
1) Zetska 276.89
2) Vardarska 268.20
3) Primorska 164.35
4) Moravska 100.03
5) Vrbaska 90.27
6) Drinska 65.14
7) Savska 11.88
8) Dunavska 6.48
9) Dravska 4.85


H. Promjene u brojnom stanju u uporedenju sa stanjem u prethodnoj
(1936. godini).
Smanjenje broja koza za cijelu zemlju iznosi 4.630 komada (t. j . 1%);
po banovinama je ovo smanjenje slijedeće :


1) Primorska 17.412 (8.3%)
2) Vardarska 757 (0.1%>)
3) Vrbaska 39 (0.02%)


Povećanje je broja koza slijedeće :
1) Dravska 402 (3.8%)
2) Moravska 3.191 (1.5%)
3) Savska 736 (1.3%)
4) Dunavska 426 (1.07%)
5) Drinska 1.513 (0.9%)
6) Zetska 2.251 (0.7%)


I. Godine 1931. bilo je brojno stanje koza u drugim Evropskim državama
slijedeće :
1) Španija 4,524.934, 2) Grčka 4,179.214, 3) Njemačka 2,577.812, 4)
Jugoslavija 1,928.224, 5) Francuska 1,884.770, 6) Italija 1,791.701, 7) Portugalija
1,577.700, 8) Bugarska 1,260.647, 9) Čehoslovačka 1,080.603. 10)
Austrija 382.146, 11) Rumunija 352.845. 12) Norveška 331.141, 13) Švajcarska
235.827, 14) Poljska 226.780, 15) Litva 164.360, 16) Irska 158.484,
17) Holandija 131.252, 18) Švedska 66.257. 19) Vel. Britanija 48.338, 20)
Malta 28.912, 21) Madžarska 22.184. 22) Danska 21.000, 23) Letonija
11.806, 24) Finska 10.500, 25) Luksenburg 6.662, 26) Estonija 2.000.


J. U pogledu rasprostranjenosti broja koza na 1 km2 površine u pojedinim
zemljama : 1) Grčka (nepoznato), 2) Portugalija 15.00, 3) Bugarska
12.22, 4) Španija 8.96, 5) Jugoslavija 7.75, 7) Švajcarska 5.71, 8) Njemačka
5.48, 9) Austrija 4.56, 10) Italija i Holandija 3.80, 11) Francuska
3.43, 12) Litva 2.91, 13) Irska 2.30, 14) Rumunjska 1.20, 15) Norveška
1.03, 16) Poljska 0,58, 17) Danska 0,48, 18) Madžarska 0,24, 19) Vel. Britanija
0,19, 20) Letonija 0.18, 21) Švedska 0,15, 22) Estonija 0,04, 23)
Finska 0.03.
Iz priložene tabele o rasprostranjenosti koza u našoj državi vidimo,
da najviše koza ima u južnim većinom planinskim krajevima države. I
sjevero-zapadni su krajevi većinom planinski ali kako su se ti krajevi
razvijali pod povoljnim ekonomskim i kulturnim prilikama, nije tamo držanje
koza s obzirom na šume i šumska zemljišta aktuelno.


577