DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 5     <-- 5 -->        PDF

C. Broj je koza na svakih 100 ha obrađene površine cijele zemlje
13.5, a po banovinama ovako :
1) Vardarska
2) Zetska
3) Primorska
4) Moravska
5) Vrbaska
6) Drinska
7) Savska
8) Dunavska
9) Dravska


33.4


28.0


16.3


15.1


12.6


11.8


2.4


1.6


1.3


D. Broj je koza na svakih 100 ha livada i pašnjaka za cijelu zemlju
72.2, a po banovinama ovako :
1) Vardarska
2) Vrbaska
3) Dunavska
4) Zetska
5) Moravska
6) Primorska
7) Drinska
8) Savska
9) Dravska


64.2


42.6


41.7


37.5


37.0


22.5


21.8


5.8


2.3


E. Broj je koza na svakih 100 ha šuma i šumskoga zemljišta prosječno
za cijelu državu 25 komada, a po banovinama ovako :
1) Vardarska
2) Savska
3) Zetska
4) Moravska
5) Primorska
6) Dunavska
7) Drinska
8) Vrbaska
9) Dravska


57.6


40.0


37.5


32.5


30.0


27.5


15.0


12.6


1.5


F. Broj je koza na svakih 100 stanovnika za cijelu zemlju 13.84, a
za pojedine banovine ovakc:
1) Zetska
2) Vardarska
3) Primorska
4) Moravska
5) Vrbaska
6) Drinska
7) Savska
8) Dunavska
9) Dravska


(Vidi si. 2.)


42.7
42 3
21..1


14.6


12.4


10.4


2.3


1.7


1.0


8 Opterećena pripalim joj područjem Bosne i Hercegovine.


575