DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 49     <-- 49 -->        PDF

RAZNO


Službena tečajnica zagrebačke burze


od 13, novembra 1940.
Vrsta drva


Napomena


P. St. utov.
(Uredovno odre


đene cijene)


rinfuza


Trupci


,, .
Ispilieni polovnjaciKiadarke


Neokrajćane p;´jeniceOkraj^ane piijenice


Listovi (Feullieta) 2 m . . . blistaće (Quartier) I. vrste


Poprnge (frizi)


Četvrtaće (Chevrona) .
Grede (kvadrati)
Francuska dužicaBaćvaroka roba


,,
,


Trupci


Drvo


Hraatovina
. Cijena po m3


I. vrste
II. „
.. „


za oplatu (p"rni-e) . .
... . I. vrste (Wainscoat-Logs)


I. ,,
(Boule*) . . .
. . . 1. ,,
Blistaće (Quar ) I. rste 1.— naviše


II. „ 1,— „ „
boćnice (Sur dosse^ 1. vrste
. „


Okra fane pilienice ... .
Neokrajčane piijenice. . . .
Ok aćane piijenice ... .
Neok^a ćane piijenice. . . .
Popruge (irizi)


Javorovi trupciJasenovi ,,
brijestovi ,,
Giabovi „


Meko drvo:


Piljeno koniča^to dr^o
Piljeno parale.no drvo


Hrastovi brz. stupovi
Hrastovi želj. pragovi


Bukovi željez. pragovi


.
.


Hrastova skretnička građa po m2


Cijena po komadu:


... 7 m dugi


10 ,,,...


. 270 cm 18 26 cm
250 ,, 15/25 ,,
220 ,, 14/; 0 ,,
180 ,, 13/18 ,,


. . .
250 „ 15/22 ,,


Gorivo


Bukove cjepanice,, sjećeniceHra^t. cjepanicej , sjećenice
Drveni ugalj.


drvo


. . .


U-„
boćnice (^ur dosse) I. vrste
„ „ ,, .. ,,


I. vrsti 25 95 cm 4— 6 ..
I. „
25 95 ,, 7-12 ,,
I. „ b istaće 1.00 ni i više
7 - 13 cm
I. vrsti boćnice 1 00 m i više
7—13 cm
.
. . od 50 cm dulj. na više
,, 25/25 cm . . .
1000 kom. 36/1. 4-6 M


I. vrbte od br. Vi—3l/2
1. ,, ,, ,, 4 na više
Bukovina


I. vrste ....
1.
1.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
1.
,, (parene)
,, ,,
,, (neparene)
,, ,,


,, (parene)


„ ....
,


,


„ . . . .


Merkantilna tesana građa


1. III. probirak ... .
I.—III. ,, . . . .
Cijena po 10.000 kg:


I. vrste sa do 15 °/o oblica
(Hackp´-ügel)
sa do 15 % oblica . . .
bukovi


hrastovi


Din


od do


700 900
800 450
150 20 J
2000 3000
3500 4000
1400 2000
1300 1700
17i0 200J
1400 1700
1400 1800
1200 1500
1800 2600
1500 20^,0
1600 21´00
1400 1700
1300 1500
1500 1700


1600 1900


1500 1700
1200 1600
900 1110
8800 5000


60


100
60


80


300 40J
1000 12..
900 1100
900 1100
800 1000
500 750


650 700
1000 1500
300 500
300 500


400 500


500 600


700 800


2000


850


1650


750
9000 10000
6000 7000


620