DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Njemačkoj klimi najbolje bi, prema autoru, odgovarala klima američke sekcije
br. 19, t. j . West-Washingtona, ali je tu ljeto nešto suše nego u Njemačkoj. Kod japanskih
klimatskih zona treba imati u vidu, da većina kiše padne ljeti, i da su godišnje
oborine preko 1000 mm. Tome se ima pripisati i neuspjeh japanskog ariša (Larix leptolepis
üord.) u područjima sušnih ljeta u Njemačkoj.


Vrste, koje od prirode rastu na staništima dugih i hladnih zima, stradavaju u
Njemačkoj od mraza. Reagiraju rano u proljeću na povišenu toplinu tla i podliježu
stoga kasnim mrazovima. Kod usporedbe klimatskih odnošaja dolaze u obzir prvenstveno
srednje mjesečne temperature zimskih mjeseci. Uzgoj
neke rase nije umjestan, ako se zna, da su zimske studeni njenih autohtonih staništa
mnog o niž e od ovdješnjih staništa.


Značajno je, da rase nekih vrsta (tipičan primjer: petoigličavi borovi) uspijevaju
na staništu, čija klima ne odgovara klimi autohtonih staništa. Autor to pripisuje okolnosti,
što je kod tih rasa maksimalni stepen koncentracije stanišnog soka, koji S3 za
vrijeme suše ili zime ne smije prekoračiti, vrlo visok. U ovim pitanjima trebat će još
mnogo studija. Ako neka rasa, na pr. rasa od Pinus strobus L. iz klimatske sekcije
br. 62 (Cadillac, U. S. A.), negdje u Evropi dobro uspijeva, autor upozorava, da to još
nije dostatan dokaz, da će na tom istom mjestu dobro uspijevati i rase tamošnjeg
drugog drveća, na pr. od Pinus resinosa Ait i dr.


Studi j ras a je osnov za oplemenjivanje i uzgoj vrijednog šumskog drveća.
Autor naglašava velik u važnos t budućeg rada na ovome polju. Postavlja namjerno
kod toga pitanje, kako bi današnje gospodarstvo izgledalo, kada bi se konji,
goveda i svinje, pa žito, voće i vinova loza uzgajali bez ikakve selekcije. Došlo je vrijeme,
kad se i u šumarstvu stavlja na dnevni red proučavanje rasa, odnosno njihovo
dobro smišljeno, plansko* i sistematsko uzgajanje, jer pojedinac čovjek suviše je kratkovjek,
da bi mogao dočekati važnije rezultate samo od svog rada. Važno je, da ne zasijemo
ni jedno zrno šumskog sjemenja i da ne zasadimo ni jednu šumsku sadnicu, za
koju se točno ne zna njeno porijeklo. Svaki takav rad. t. j . sjetvu ili sadnju, valja ubilježiti
na sigurno mjesto. Znatan prirast topolovih hibrida u Münchebergu (Mark) spominje
autor radi poticaja, da se prouče mogućnosti, koje se u šumarstvu iz uzgoja bastarda
domaćih vrsta sa rasama inozemnih srodnika mogu dobiti, jer bi odatle mogle
slijediti znatne koristi.


I. KHmasektionen und Urwaldbilder. (615 str.)
U početku ovog sveska popisano je oko 500 stručnjaka i instituta iz čitavog
svijeta, koji su surađivali kod ovog djela. Odmah zatim predočeni su profili Sjev.
Amerike na 35°, 40°, 45°, 50° i 55° s. š. sa naznakom drveća, koje na pojedinim dijelovima
profila raste, te naznakom pripadajućih klim. sekcija.


. Klimatsk e sekcije, koje su opisane na str. 9—334, razdijeljene su na
područja zemalja autohtonih staništa za Njemačku egzotičnog drveća (Sjev. Amerika,
Azija i Sredozemlje), te na području zemalja u Evropi, kamo se unose takve egzote
(Evropa, Njem. carstvo). Kod opisa pojedinih klimatski h sekcij a navedeni
su: klimatski podaci, t. j . srednje mjesečne temperature u °C i srednje mjesečne oborine
u mm za veći broj stanica; geografski smještaj, te značajnije poljodjelsko bilje
na području sekcije; važne klimatske karakteristike (maksimalna temp, u julu i minim,
temp, u januaru, apsol. god. minimum i maksimum, posljednji kasni i prvi rani mraz,
prosječna količina snijega u mm); najvažnije vrste drveća, koje rastu u raznim položajima
i nadmorskim visinama na području sekcije.


Opis američkih klimatskih sekcija, t. j . sekcija br. 1—120, nalazi se na str. 15 do


235. Japanske sekcije označene su brojevima 121—125, Mandžurija br. 126, kineske klim.
sekcije br. 127—133, Himalaja br. 134, Sibirija br. 135—138, Ural br. 139, BucharaTurkestan br. 140, Kavkaz i Perzija br. 141, Mala Azija, Sirija, Palestina i Cipar br.
616