DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 43     <-- 43 -->        PDF

UPLATA ČLANARINE I UPISNINE ČLANOVA HRVATSKOG ŠUMARSKOG
DRUŠTVA U MJESECU RUJNU GODINE 1940.


Redoviti članovi: Babić Vladimir, Zagreb Din. 60.— za I. polg. 1940; Car Zvonimir,
Virovitica Din. 20.— upisnina; Grahovac Petar, Zagreb Din. 70.— za I. polg.
1940; Jančik Jaromil, Mostar Din. 120.—; Klepac Dušan, Zagreb Din. 20.— za upis;
Lo.parić Nikola, Konjic Din. 100.—; Mareš Karlo, Sisak Din. 120.—; Marušić Mijo,
Zagreb Din. 100.— ; Prpić Stjepan, Glina Din. 120.—; Savić Milan, Mostar Din. 70 —
za polg. 1940; Sram Zdenko, Sokolovac Din. 20.— upis; Špoljarić Vladimir, Vinkovci
Din. 100.—; Šverko Ivo, Sušak Din. 120.— ; Vidmar Vitko, Nova Gradiška Din. 120.—;
Turk Zdravko, Čabar Din. 20.— za upis; Dr. Petračić Andrija, Zagreb Din. 120.—.


Dobrotvori: Kosović Bogoslav, Zagreb Din. 2.000.—.


Pomladak: Franković Ivo, Zagreb Din. 10.— (i Din. 25.— stari dug); Išpanović
Oton, Zagreb Din. 25.—; Matić Branko, Zagreb Din. 60.—; Potočnik Martin, Meža
Din. 50.—; škorjanec Vinko, Zagreb Din. 35.—; Zlatarić Boris, Karlovac Din. 60.—.


UPLATA NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST U MJESECU RUJNU 1940. GODINE.


Bačić Hinko, Sušak Din. 100.—; Fazan Vladislav, Ljubljana Din. 10O.—; Jurhar
Franjo, Kranj Din. 100.—; Klimeš Josip, Podgrab Din. 50.—; Dojčinov Nikola, Turbe
Din. 50.—; Korenić Vladimir, Beograd Din. 1O0.—; Postnikov Aleksij, Kladanj Din.
100.—; Špehar Ivan, Sušak Din. 100.—; Ugrenović Aleksander, Zagreb Din. 30.—.


KEREŠKENJIJEVA PRIPOMOĆNA ZAKLADA


Kao član zaklade pristupio g. Ing. Petar Prpić, direktor šuma u miru, Zagreb,
uplativši Din. 100.— docira su darovali zakladi g. Ing. Drago Kajfež, uprav, šuma,
Zagreb Din. 51.— te g. Ing. Janko Šušteršić, šum. upr. Lokve Din. 80.—.


Darovateljima najljepša hvala.


BOROŠIĆEVA LITERARNA ZAKLADA.


G. Ing. Petar Prpić, direktor šuma u miru, Zagreb, darovao je zakladi Din. 100.
Na daru najljepša hvala.
KNJIŽEVNOST


Dr. C. A. SCHENCK: FREMDLÄNDISCHE WALD- UND PARKBÄUME. L—HI. Bd.


Berlin 1939, 1900 str., Verlag: P. Parey, Berlin. 62 RM.
U uvodu autor ističe, da su prošle 33 godine, otkako je izišlo M a . r o v o istoimeno
djelo, u kojem su po prvi put bile opisane strane vrste drveća i predočena mogućnost
njihova uzgajanja u Evropi. Ma y ro v o je djelo međutim zastarjelo, jer u
njem nema ni govora o rasama, na čemu se već sada osniva, a pogotovo će to biti u budućnosti,
uzgajanje šumskog drveća. Šumarstvo Japana i Sjev. Amerike, odakle se
uglavnom unosi u Evropu razno drveće, zadnjih je decenija veoma napredovalo, a tamošnje
drveće dobro proučeno1. Pokusi o uzgoju egzota, koji se vrše intenzivnije u Njemačkoj
već preko 60 godina, prilično su završeni i rezultati sređeni. Sve su te okolnosti
govorile za to, da sama prerada Mayrovo g djela ne bi dostajala sadanjim potrebama.
Bilo je prema tome nužno, da se za ovo područje izradi posve novo djelo.
Ma y rov e podatke o klimi staništa egzotičnog drveća autor je, uz sudjelovanje
velikog broja meteorologa i drugih stručnjaka iz čitavog svijeta, zamijenio podacima o
prosječni mm j esečnim temperaturama i oborinama iz područja
prašum a strani h vrsta . Napustio je općenite nazive kao: Castanetum, Picetum


614