DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Prema zvaničnim podacima Ministarstva poljoprivrede za 1937. g."
ima u našoj državi 1,901.363 koza (i to: jaradi ispod jedne godine 412.574,
koza i jarčeva preko jedne godine 1,488.789).


A. Prema banovinama broj je koza ovako raspoređen :
1) Vardarska banovina 664.974 t. j. 35.0°/o
2) Zetska „ 413.447 t. j. 21.7%
3) Moravska 212.684 t. j . 11.2%
4) Primorska 197.209 t. j. 10.3%
5) Drinska 167.634 t.j. 8.8%
6) Vrbaska 135.587 t. 7.2%
7) Savska 56.143 t. 3.0%
8) Runavska 42.865 t. 3.0%
9) Dravska 10.554 t. 0.5%
Po mišljenju stručnjaka iz Vardarske i: Zetske banovine broj je koza
tamo stvarno veći. (Vidi si. 1.)


KOZč


nalooo stanovnika
po banovinama
dolazi %oza


si. i.


.. Broj koza na svaki 1 km2 površine pojedinih banovina:


1) Vardarska 18.1
2) Zetska 13.3
3) Primorska 10.0
4) Moravska 8.4
5) Vrbaska 7.2
6) Drinska 6.0
7) Savska 1.4


1.3


8) Dunavska


0.7


9) Dravska


- Poljoprivredna godišnja statistika 1937 g. izdanje Ministarstva poljoprivrede.
574