DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 37     <-- 37 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


PROMJENE U SLUŽBI


Unapredeni su:


Ing. Marija n Jučić , za šum. višeg pristava 7. grupe kod banov, manipulacije
u Kostajničkom Majuru;
Ing. Ante Kvaterni´k, za šum. višeg pristava 7. grupe kod šumske uprave
u Ogulinu;
Roma n Tu r k, za podšumara 7. grupe I. razreda kod Ravnateljstva banovinskih
šuma na Sušaku:
Mat e Tu r kalj , za nadoficijala 7. grupe >kod Ravnateljstva šuma križevačke
imovne općine u Bjelovaru;
Julij e Špalj , za računskog knjigovođu 8 grupe kod Ravnatelstva šuma ogulinske
imovne općine u Ogulinu;
Matij a Devčić , za oficijala 9. grupe kod Ravnateljstva šuma križevačke
općine u Bjelovaru;
Ignacij e Moćnik , za podšumara 9. grupe 2. razreda kod šumske uprave
u Konjicu;
Ljuba n Jasić , za oficijala 9. grupe kod Ravnateljstva šuma II. Banske imo


vne općine u Petrinji;
Peta r Hunjet , za oficijala 9. grupe kod Ravnateljstva šuma u Bjelovaru;
Luk a Stapar , za akcesistu 10. grupe kod Ravnateljstva šuma II. Banske


imovne općine u Petrinji;


Ing. Josiip Uroić, za šum. nadzornika 4. grupe 2. stepena kod Ravnateljstva
šuma Gjurgjevačke imovne općine u Bjelovaru;
Ing. Vladimir Res-Koretić, za šumarskog nadzornika 4. grupe 2. stepena
kod Ravnateljstva šuma brodske imovne općine u Vinkovcima;
Ing. Ernes t Vale n tić, za šum. nadzornika 4. grupe 2. stepena kod Šumske
uprave brodske imovne općine u Vinkovcima;
Ing. Zdravk o Jerbi ć za šum. nadzornika 4. grupe 2. stepena kod Šumske
uprave gradiške imovne općine u Novoj Gradiški;
Ing. Mis o P a j c, za sreskog šumara 5 grupe kod Sreskog načelstva u Osijeku;
Ing. Rudol f Krpan , za šum. višeg pristava 6. grupe kod Banske Vlasti š. o.


u Zagrebu.
Ing. Josi p P š o r n, za sreskeg šumara 6. grupe kod Sreskog načelstva na
Sušaku;
Ing. Š i muri Flog I, za šum. višeg pristava .. grupe kođ Š"umske uprave
brodske imovne općine u Cerni;
Ing. Franj o F i 1 i p a n, za šum. višeg pristava 6. grupe kod Šumske uprave
brodske imovne općine u Podravskoj Slatini;
Ing. Antu n Cenić , za šum. višeg pristava .. grupe kod Ravnateljstva imovne
općine u Vinkovcima;
Ing. Aleks ander Novak, za šum. višeg pristava .. grupe kod Šumske
uprave I. banske imovne općine u Glini;
Ing. Cvjetk o Ivančan , za šum. višeg pristava 6. grupe kod Ravnateljstva
šuma gjurgjevačke imovne općine u Bjelovaru;
Ing. Euge n Franj e š, za šum. višeg pristava 6. grupe kod Ravnateljstva šuma
križevačke imovne općine u Bjelovaru;


608