DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IV. Zaključak.
Zadaće modernog uređivanja šuma u Njemačkoj mogu se na temelju
iznešenih prikaza sažeti u glavnom u slijedeće elemente:


Drvnu zalihu i prirast treba ustanoviti na osnovu preciznih izmjera.
Njihove rezultate treba iskoristiti za regulisanje potrajnosti obzirom na
visinu i strukturu drvne mase specijalno po vrstama drveća, dobnim,
debljinskim i kvalitetnim razredima. Naročito se regulisanje potrajnosti
ima odnositi! na inventarizaciju prema vrjednosti i s tim u vezi omogućiti
takovo knjigovodstvo, koje će u svako vrijeme moći dati podlogu za računanje
uspjeha gospodarenja. Potrebno je nadalje kartirati šumska staništa
a treba težiti i za postignućem povoljnog prostornog reda u šumi u
granicama savremenih zahtjeva nauke o uzgajanju šuma.


Još se i danas u Njemačkoj upotrebljuju razne metode uređivanja
šuma. Kad se jednom izgradi za sve pokrajine zajednička uprava šuma,
bit će potrebno provesti izjednačenje i u uređivanju šuma. Sigurno se
kod toga neće šablonski postupati Odredit će se općenite smjernice u
suradnji s njemačkim šumarskim udruženjem, gdje će na
poticaj državnog podsekretara za šumarstvo A 1 p e r s a zajednički raditi
predstavnici šumarske nauke i prakse. Vjerujem, da će rezultati
toga rada biti! od goleme koristi ne samo njemačkom narodu nego i njegovim
susjedima, a medu njima i nama, koji se odavno služimo tekovinama
njemačkog šumarstva.


Ovime bih zaključio moj prikaz o aktuelnim pitanjima uređenja njemačkih
šuma kao jedan od najvažnijih zadataka naše naučne ekskurzije.
Da li se njemački nazori i u kojem opsegu mogu primjeniti na naše šume,
teško je dati jedan decidirani odgovor. Sigurno je, da to u cijelosti bez
korektura nije moguće. Tamo je dirigovana privreda, ovamo gotovo potpuni
gospodarski liberalizam. Tamo-zapravo i nema šumskih šteta a kod
nas su dnevna pojava krađe, kvarovi, pašarenje i servituti svih vrsta.
U Njemačkoj il nema zapravo lugarskog osoblja u našem smislu. Tamo
je štednja u potrošnji, kod nas pak rasilpavanje. Napokon oni su industrijska
a mi agrarna zemlja. Prepuštajući našim taksatorima, da sami
ocjene važnost u ovom prikazu iznešenih zadataka za naše nacionalno šumarstvo,
smatrao sam potrebnim, da ovaj svoj referad iznesem pred
Stručnu kritiku, uvjeren, da sam izvršio povjerenu mi dužnost.


ZUSAMMENFASSUNG.


Neuzeitliche Grundsätze und Aufgaben der deutschen Forsteinrichtung. Der Verfasser
bringt diese Darstellung auf Grund der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen
und Folgerungen national-sozialistischer Anschauung mit besonderer Berücksichtigung
der geschichtlichen Entwicklung deutscher Forstpolitik.


606