DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 3     <-- 3 -->        PDF
.VUMÄRSKIJLsT


GOD. 64. PROSINAC 1940.


Ing. A. PER UŠIĆ (Beograd):*


KOZA I ŠUMA1


(LA CHEVRE ET LA FORET)


I.
Ne samo šumarskim stručnjacima nego je još bolje i svakom seljaku
poznato, kako se koza ishranjuje u šumama, u šikarama i na polju. Mučno
je za šumarske krugove, što upravo tamo, gdje se šuma mora ne samo
sačuvati već i podizati u javnom interesu, u planinskim i brdovitim krajevima,
ima najviše koza i što one upravo na kršu djeluju tako, da uništavaju
gotovo svu floru. Na kršu žiivi najsiromašniji narod. Koza mu mnogo
daje a da ništa od njega ne traži. Zato kozu i drži najsiromašniji seljak.
Koza je danas socijalno i ekonomsko pitanje, dok je kozarstvo kao privredna
grana indikator kulturnoga stanja, a moglo bi se bez ustezanja
reći i radne inercije jednog dijela našega naroda. Socijalno je pitanje u
toliko, u koliko donekle zaustavlja proletarizaciju seljaka. Koza je i potreba
i tradicija, i navika, i spekulacija.


Sva naša nastojanja oko suzbijanja toga strašnoga zla za naše šume


ostala su u većem dijelu države bezuspješna i pored toga, što je pitanje


držanja koza bilo regulirano u svim našim pravnim područjima, jer je


bilo nemoguće provesti onu »ili koza ili šuma, trećega nema.«


U ovom ću referatu iznijeti te propise kao i opće smjernice kojima
mislim da bi se trebali upravljati u našem nastojanju, ne bil li uspjelo naći
neku sredinu, neko kompromisno rješenje i sadanji broj koza barem
smanjiti, kad već nije uspjelo radikalno rješenje predviđeno bivšom odredbom
iiz §-a 33 Z. š.


Očekujem da će stručni krugovi ispuniti svoju dužnost i da će svaki
otvoreno iznijeti ono svoje mišljenje, koje je u današnjim prilikama
ostvarljivo.


* Ovaj je članak napisan pred više cd godinu dana i predan Uredništvu Šumarskog
Lista (Opaska uredništva).
1 Vidi: Predstavku profesora Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Univerziteta u
Zagrebu upućenu članovima Ministarskog savjeta (povodom glasina, da će se staviti"
van snage § 33 Z. š. od 21-XII-1929 g.) oštampanu u Šumarskom listu 1930 g. str. 503,
zatim djelo Dr. Ing. J. Balena: »Naš goli krš«, Zagreb, 1931 str. 303 i raspravu Milana
Kneževića: »Hercegovačka koza« u Šumarskom listu 1937 g. br. 3 str. III.


573