DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 26     <-- 26 -->        PDF

je to bilo dosada. Kako je već spomenuto, načelo je rentabiliteta napušteno,
a na njegovo mjesto dolazi načelo produktiviteta. Što veći
napon i što veća produkcija (Mehrleistung und Mehrerzeugung) — danas
je misao vodilja njemačke šumarske politike. Šumarstvo nije više jedna
izolovana ekonomija; ona je kao dio opće narodne privrede — makar i
potpuno osebujnog karaktera —i uvučeno u sklop autarhičnog gospodarstva
it njegovih programa. Čitav je stručni rad usredotočen u nastojanje,
da se pronađu sredstva i način, kako bi se postiglo što veće ukamaćenje
kapitala angažovanih u šumskoj privredi. Prva je posljedica ovakovog
nastojanja racionalizacij a t. j. stvaranje jednakih vrijednosti uz
najveću štednju na izdacima, koja je dosljedno provedena u svim privrednim
granama. U industriji je ova racionalizacija po svjedočanstvu
samih Nijemaca pokazala velike uspjehe. Nu ovdje šumarstvo radi svojih
specifičnih svojstava pokazuje izuzetak. Načelo racionalizacije nije moguće
primjeniti na šumarstvo u onoj mjeri, kako je to moguće kod drugih
privrednih grana. Tu više nije mjerodavno svojstvo šume kao produktivnog
kapitala, već je tu odlučan rad ; obzirom na rad smatra se šumsko
gospodarstvo ekstenzivnim. Čovječji rad u šumarstvu nije moguće nadomjestiti
strojem, barem ne u onoj mjeri, kako je to u industriji a donekle
i u poljoprivredi. Stoga se u današnjoj Njemačkoj racionalizacija u šumarstvu
prenosi na posve drugi teren, na osnivanje takovog gospodarskog


tipa šume, koji omogućuje


a) uvećavanje prirasta po masi i kvaliteti,


b) trajnu štednju na izdacima oko podizanja i njege.


Naravno, da ovamo spada i štednja u konzumpciji drveta, koju ispuštam
samo s razloga, što je uopće razumna potrošnja osnovna značajka
svakog planskog gospodarenja. Prožeti ovim idejama Nijemci nastoje
obrazovati naročiti šumsko-uzgojni oblik, koji se ističe


a) stepenastom strukturom radi intenzivnijeg korišćenja svijetla
(kvantitativni prirast),
b) miješanjem uzgojno srodnih vrsta radi intenzivnijeg korišćenja
zemljišta, povoljnijeg sklopa i raznolikosti uporabe (kvalitativni prirast).


Favorizovanjem se stepenaste strukture želi donekle približiti prebirnom
obliku ali samo do izvjesne mjere i samo s tom svrhom, da sunčano
svjetlo bude u što većoj mjeri pristupačno vrhovima krošanja te da
sastojina bude otpornija proti elementarnim nepogodama (vjetar, atmosferilije).
Miješanjem se vrsta želi postići, da svaka vrsta drveća dođe
na ono tlo, koje raspolaže s najviše njoj potrebnih hraniva, te da se pomoću
podesnih grupacija proizvede jače čišćenje od grana i veća jedrina
unatoč stepenaste forme sastojine. Kod izbora vrsta prvenstveno dolaze
u obzir one, koje današnja Njemačka mora uvoziti. Ideja se racionalizacije
nije manifestirala samo u internim problemima šumarstva. Pod pretpostavkom,
da je šumsko gospodarstvo samo dio opće narodne privrede
a nikakova izolirana ekonomija, ona je išla mnogo dalje, pa određuje i
ekonomski najpovoljniji prostorni razmjer šume i drugih privrednih
grana, specijalno poljskog gospodarstva. Razdiobu raspoloživog
agrarnog zemljišta (Raumordnung) provodi njemačka država kao najviša
nacionalna gospodarska organizacija. Njezina intervencija u tom pogledu
već zahvata daleko u područje ne samo samoupravne i državne nego i
privatne ekonomije. Stvoriti iz svih privrednih grana a napose iz šumarstva
i poljoprivrede takovu gospodarsku harmoniju, koja trajno uslovljuje


597