DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 25     <-- 25 -->        PDF

interesima države, koja mora odlučno zahvatiti u jezgru narodne ekonomije.
Zabacujući privatni interes ovaj sustav zalazi u drugu krajnost pa
preporučuje korporacijski sistem i povratak nestalog feudalizma. Unatoč
ovog nedostatka Nijemci još i danas naglasuju, kako je ovaj sustav prvi
cjelovito obuhvatio totalitet života u narodnom gospodarstvu. On je taj,
koji je prvi započeo borbu protiv Smithovog gospodarskog liberalizma i
egoističnog individualizma.


Ovime nije rečeno, da je šumarska nauka 19. stoljeća pod uplivom
privatno-gospodarskog principa pustila s vida pravu suštinu svog spoznajnog
objekta. Naprotiv, čitavo je prošlo stoljeće ispunjeno krupnim
naučnim radom i okrunjeno mnogim znanstvenim rezultatima. Nu baš to
po shvatanju današnjih njemačkih stručnjaka dokazuje, da jednostrano
privatno-gospodarsko naziranje nije bilo zaprekom naučnom stvaranju.
Međutim — kaže se — u čitavom se tom progresu osjeća napor, da se
načela privatnog interesa učine bližima šumskom gospodarstvu i dovedu
u sklad s unutarnjim specifičnim svojstvima šume.


Suprotnost se romanticizma sa Smithovom školom pojavila u šumarstvu
već negdje iza polovice prošlog stoljeća nastupom borbe pristaša
teorije o najvećoj šumarsko j rent i (VValdrententeorie) protiv teorije
o čistom zemljišnom prihodu (Reinertragslehre). Ova borba po današnjem
gledanju Nijemaca predstavlja stvarno sukob šumarskih i privatno-
gospodarskih principa. Nažalost su u ovoj borbi nacionalni ekonomi
ostali po strani, pa je tako nauka izgubila jedan vrlo koristan supstrat
za proučavanje rentabiliteta, ekonomičnosti i produktiviteta.


Ovdje valja spomenuti i J. H. von T h ü n e n a (1750.—1850.). kojeg,
kako znamo, neki računaju, među pristaše, a drugi među protivnike smithianizma.
Poznat je po svom djelu »Izolirana država« (III. dio), gdje
obrađuje šumsko-gospodarske probleme u smislu teorije čistog zemljišnog
prihoda na jedan naročit način napose obzirom na primjenu u praksi.
S druge pak strane Helfe r i eh izdaje 1871. godine svoju raspravu
»Waldrente«, s kojom pokreće borbu protiv raznih teoretskih zasada
škole čistog zemljišnog prihoda. Ovaj je njegov otvoreni stav najjače
izražen u kritici Presslerovog djela: »Der rationelle Waldwirt und sein
Waldbau des höchsten Ertrages« (1858. god.). On ocjenjuje stanovište
Presslerovo kao »privatno-gospodarski ispravno ali nacionalno-ekonomski
neispravno« (privatwirtschaftlich richtig, national-ökonomisch unrichtig).
Tu valja primjetiti, da su novija istraživanja ovih teorija u našoj literaturi
donijela sasvim druge zaključke (Dr. ing. Pipan), prema kojima
izlazil teorija najveće šumske rente bliža individualističkom principu nego
teorija čistog zemljišnog prihoda.


Napokon valja istaći, da se uplivom romantičke škole izgrađuje i
smisao za ljepotu i estetske osebine šume. za prirodne tajne, što se sve
odrazuje u pjesništvu prošlog stoljeća. Šuma je shvaćena kao tipična
pojava skupljanja pojedinačnih fenomena u jednu cjelinu, koja se neprestano
mijenja, giba i živi pa pokazuje analogne norme odnosa pojedinosti
naprama cjelini s onima, koji važe za odnošaj pojedinca čovjeka naprama
zajednici odnosno narodu.


d) Nacional-socijalizam
Današnju je gospodarsku sistem u Njemačkoj obzirom na sve veću
nestašicu sirovin a dao šumi i šumarstvu daleko veću važnost, nego


596