DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 22     <-- 22 -->        PDF

*


njegova važnost cijeni po veličini prihoda nuzgrednih užitaka,
dok glavni današnji prihod — drvo — ostaje gotovo potpuno bez
značenja.


a) Merkantilizam.
Vrijednost se drva kao glavnog šumskog prihoda počima cijeniti
nekako tek iza 30-godišnjeg rata, kad su mnoge šume bile bezobzirno
devastirane, pa se počela osjećati nestašica na drvu. Strah pred tom
nestašicom doveo je u doba kasnijeg državnog apsolutizma do donošenja
zakona o zaštiti i urednom šumskom gospodarstvu (landesfürstliche
Wohlstandspoliizei). Ovim se propisima stavlja šuma po prvi put radi
osiguranja opskrbe u zaštitu zakona (Versorgungswald). U ovo razdoblje
pada i početak periode merkantilizma, koji je još poznat i pod imenom
kolbertizma (Francuska) te kameralizma (Njemačka). Kako je poznato
ovaj sustav polazi od prcdpostavke, prema kojoj narodno blagostanje
ovisi o množini plemenitog metala t. j . novca, koji se nalazi u državi
(Serra, Bacon Verulamski, Mun, Melun, Klock). Dosljedno tome ovaj
sistem vodi računa samo o povoljnoj trgovačkoj bilansi i posve zanemaruje
agrarnu produkciju (Cromwell, Colbert), pa se s ovog stanovišta
mora i promatrati njegov upliv na šumsko gospodarstvo.


Nestašicu odnosno krizu drveta (Holzkrise), koju su u početku prouzrokovan
česti ratovi, pojačava kasnije sve veći razvoj industrije napose
ljevaonica i talionica željeza. Najjače se ova kriza osjetila u nestašci
drvenog ugljena, uslijed čega dolazi u Italiji, Francuskoj i Engleskoj
do potpunog zastoja u rudarstvu i industriji. Prema tome je prva
etapa merkantilizma karakterizovana potrebom na drvu kao o g r e v n
o m artikl u i kao pomoćnom sredstvu za razvoj specijalno metalurgijske
industrije. Građevno drvo u prvoj etapi još nema tolike važnosti,
da bi njegova nestašica uzrokovala u velikim razmjerama poremoćenja
u narodnom gospodarstvu.


Druga je etapa periode merkantilizma obilježena traženjem zamjene
za drveni ugalj. koji je sve više nestajao. U Engleskoj je to brzo dovelo
do napuštanja drvenog i prelaza na kamen i ugljen. Iza nje su slijedile
i druge zemlje, pa u najvećem dijelu industrijske proizvodnje kameni
ugalj potiskuje drveni. Ta se zamjena kasnije očituje i u postepenom eliminiranju
drveta kao građevno g materijala, na čije mjcsio suksesivno
dolazi ŽELJEZO I KAMEN. Drvo polagano prestaje biti glavni
građevni materijal stambenih zgrada, mostova i brodova, ma da je na pr.
grad Hamburg sve do 1842. god. građen pretežno od drveta. Kasnije, u
toku 19. stoljeća, drvo će i dalje uzmicati iz raznih grana tehnike naročito
tamo, gdje su potrebne veće množine trajnog građevnog materijala.
Međutim, drvo će u isti mah dobivati neprestano nova područja uporabe,
da konačno postane u modernom gospodarstvu takav gromadni artikal,
čije cijene bilježe najveći uspon. Druga je dakle etapa periode merkantilizma
obilježena zamjenom organskih za anorganske sirovine odnosno
..amjenom drveta kao grade sa željezom i kamenom.


Upliv se merkantilističkog shvatanja šume i šumarstva´ očitovao
prelazom iz dotad »obskrbne« šume (Versorgungswald) ka »tečevnoj«
šumi (Erwerbswald). Taj je prelaz nastao pod pritiskom finansijskih potreba
sa težnjom, da se postigne što veći! prihod od šume. Tu su zapravo
udareni prvii temelji racionalnog šumskog gospodarstva. Ono nastaje u
doba, kad drva sve više nestaje i kad se javlja bojazan, da će ga posvema


593