DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 13     <-- 13 -->        PDF

»Paša koza uopće je zabranjena na drvljem obraslim pašnjacima i u
šumama, koje podpadaju pod ustanove §§. i 7 š. z. (zaštitne šume) i koje
su po §§ 19 i 20 š. z. stavljene pod zabranu; koje se steru u vrelovju
potoka, rieka i liekovitih voda; koje se u smislu §§ 3 i 10 š. z. imaju
ponovno pošumiti, ili su branjevine i napokon u kojima je paša zabranjena
u smislu zakona od 22-X-1895 o uređenju bujica (vododerina)«.


»U obćinskim i zajedničkim šumama i na drvljem obraslim pašnjacima,
koji nisu navedeni u § 3 o. n., dozvoljena je paša koza u koliko na
to pristane posjednik, uz slijedeće uvjete:


a) Šumarski tehničar (stručnjak) ima sporazumno sa zastupnikom
posjednika ustanoviti predjele, gdje, dobu godine kada i! broj koza, koje
će se prema vrsti i načinu uzgoja drveća, te množini hrane u dotični!
predjel na pašu tjerati moći.«


Po hrvatskom zakonu o uređenju bujica od 22-X-1895 »Koze zatečene
u bujičnom području slobodno je lugarskom osoblju postreljati.«
(§ 4). Po §-u 10 Naputka A) k zakonu od ll-VII-1881 imaju pravoužitnici
imovnih općina za koze na koliko one u obće budu na pašu u šumama
pripuštene — plaćati uvijek cijelu pristojbu.


Slovenija. Po ranijem zakonu o šumama od .-..-1852 god. nije
bila paša koza izrično zabranjena. Upravna je vlast mogla u smislu
odredbe iz §-a 10 toga zakona da regulira pitanje paše.


Komesar za agrarne operacije mogao je na osnovu zakona o razdiobi
zajedničkih zemljišta zabraniti, regulisati i ograničiti pašu koza u
zajedničkim šumama.


Specijalne kakove odredbe o regulisanju prava paše koza do stupanja
na snagu zakona o šumama od 21-XI-1929 god. nisu na području
Slovenije postojale, već su pojedine općinske uprave za konkretne slučajeve
izdavale potrebne odredbe za pašu koza u šumama. Veći se broj
koza opažao samo u nekim planinskim i siromašnim kraškim predjelima.
Broj koza stalno pada.


Vojvodina. Po stupanju na snagu Zakona o šumama od 2-XII-1929
donijela je banska uprava raspis broj .-1867 od 24-IV-1930 g. kojim se


objašnjava raspis Ministarstva šuma i: rudnika br. 12445-1930 g. Drugih
raspisa iz ranijih godina navodno nije bilo.
Koze se drže najviše u bivšoj Srbiji, dok je u Vojvodini; broj koza
neznatan i nema uticaja na šume.


Istra. Po izvještaju banske uprave Dravske banovine ./7 broj
3449/1-1938 od 24-1-1939 u susjednoj je pokrajini Istri bila zakonom od 11
novembra 1883 zabranjena svaka paša koza a samo dozvolom upravne
vlasti mogla je pojedina porodica držati kože, ali samo pri kući.


Bugarska. Kako je regulirano pitanje paše koza u Bugarskoj, nisam
mogao razabrati iz prikaza Dra J. Balena »Pogledi na šumarstvo Bugarske
« odštampano u Šumarskom Listu 1936 br. 1, 2—3, 5—7. U biblioteci
Ministarstva šuma i: rudnika nisam mogao ništa naći.


Grčka je Zakonom broj 875 od 22 septembra 1937 g. »O paši u
šumama, djelomično šumom pokrivenim mjestima i travnjacima koji se
ne nalaze u ravnicama« pošla putem vrlo radikalnoga likvidiranja pitanja
paše koza. Po tomu je zakonu zabranjena paša koza u svim šumama, bez
obzira na vrst vlasništva, ako je šuma jelova, ili čista, ili tako mješovita,
da je u njoj jela pretežno zastupana (preko 0.5). Prema tomu grčkoj je


584