DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1940 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Prednje odredbe sadržavaju slijedeće šumsko-policijske i šumskoprivredne
propise kao i propise o iskorišćavanju paše.


2) Šumsko-policijski i šumsko-privredni propisi.


Paša koza smije se dopustiti samo u onim državnim šumama ili njihovim
dijelovima, u kojima koze neće biti od štete za podmladak i uzgojšume (§ 30 Zakona o šumama).


Zabranjena je paša koza u visokim sklopljenim šumama (naredba
bivše Zemaljske vlade u Sarajevu br. 9504/1879 godine).


Zabranjeno je puštati u šumu na pašu veći broj koza i ostalog blaga
nego što šuma može da podnese obzirom na svoje stanište i propise racionalnog
gospodarenja (§ 31 Zakona o šumama).


Zabranjeno je puštati koze na pašu u ona mjesta, koja su stavljena
pod zabranu radi pošumljavanja ili podmlađivanja bilo za sve blago bilo
samo za koze.


Obzirom na naprijed izloženo paša koza može se dozvoliti samo u
manje vrijednim izdanačkim i srednjim šumama i šikarama, koje za pašu
koza i ostalog blaga odredi šumska uprava.


3) P r o p i s i o iskorišćavanju paše koza


A) domaćih zemljoradnika.


Domaćim zemljoradnicima dozvoljena je besplatna paša koza za
vlastitu potrebu u državnim šumama i
ii šumskim zemljištima.


Ustanovi li šumska uprava, da dotična šuma i šumsko zemljište
obzirom na svoje stanje ne može podnijeti onoliki broj blaga, koliki je
prijavljen po spiskovima, reduciraće najprije: blago gradskog stanovništva;
zatim blago stanovnika nezemljoradnika i to u prvom redu koze
a onda ostalo blago. Bude li potrebna redukcija blaga i zemljoradnika,
izvršiće redukciju na taj način, da po mogućnosti svakoj zemljoradničkojporodici ostane za pašu najmanje onoliko blaga, koliko je potrebno za
izdržavanje i to od one vrste blaga, koju ta porodica ima. Ako koja zemljoradnička
porodica osim koza ima i druge vrste blaga, reduciraće se u
prvom redu koze. Redukcija će se u pravilu izvršiti proporcionalno, uzimajući
u obzir broj stočnih grla, koji odgovara kapacitetu šume i brojstoke svakog prijavljenog lica.


Kao domaće smatraju se one sopstvene koze, koje zemljoradnik drži
za podmirenje svojih potreba., bez obzira da li ih je sam odgojio ili kupio,
kao i one, koje uzima »na mlijeko« ili: »pod ćesim«.


Koze uzete pod »ćesim« i »na mlijeko« pripustiće se na pašu u državnu
šumu i šumska zemljišta samo onda, kada kapacitet šume to dozvoljava
i to najviše po jedna koza na svako čeljade u porodici1.


B) Zemljoradnika naseljenika


Do zakonskog regulisanja besplatne paše koza zemljoradnika naseljenika
iz Like, Dalmacije i ostalih krajeva Jugoslavije dozvoljava se na
osnovu § 16 otomanskog šumskog zakona paša koza za domaću potrebu
i onim naseljenicima u granicama katastarske općine u kojoj se selo
nalazi a uz plaćanje takse.


582