DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 41     <-- 41 -->        PDF

radnje uz svotu od 6443.— Din., a prema specifikaciji; c) stolarske radove uz cijenu od
7.020.— Din. t. j . 60.— Din. po 1 komadu; d) ličilačke radove uz cijenu od 38.— Din. po
1 m2, odnosno 5.833 Din.; dakle sve radove uz paušalnu cijenu od 113.712.— Din;


10. M. Škrinjar, građevno preduzeće, popravak vanjske fasade uz cijenu od 75.—
Din. po 1 m3, odnosno 118.500.— Din. za čitavu fasadu, a za izvedbu izolacije 55 Din po
1 m3 odnosno 1430.— Din. za čitavu izolaciju;
11. Stjepan Jirasek, građevni poduzetnik, nudi više alternativa za izvedbu fasade
i to: a) radovi po 38.— Din. po 1 m2 t. j. 60.040.— Din. za sveukupni posao, b) radovi po
60.— Din. po 1 nr´ t. j . 94,800.— Din. za sveukupni posao, c) radovi po 70.— Din. po
1 ms, t. j . 110.600.— Din. za sveukupni posao, d) radovi u drugoj alternativi ali uz istu
cijenu kao pod c). Za radove oko izolacije Din. 40.— po 1 nr, odnosno 9J0.— Din. za
čitav posao;
12. Franjo Mokrović, ovi. graditelj, za izvedbu vanjske fasade Din. 49.— po 1 m2,
odnosno 77.420.— Din., a za izolaciju 53.— Din. po 1 nr´, odnosno 1378.— Dinara;
13. Lesić Dionis, za ličilačke radove uz cijenu od 60.— Din. po 1 nr, odnosno
9.210.— Dinara;
14. Ilijaš Albert, stolarske radove nudi izvesti uz paušalnu svotu od 6.500.— Din.;
15. Lujo Šunko, ovlašteni graditelj, izvedba fasade uz cijenu od 78.— Din. po
1 nr, odnosno 122.240.— Dinara, a izolaciju cijena od 65.— Dinara, odnosno 1.690.— Din.;
16. Viktor Fabris, za stolarske radove cijena od 11.350.— Dinara prema specifikaciji;
18. Juraj Krajan, ovlašteni graditelj: a) izvedba fasade uz cijenu od 56.— Dinara
po 1 nr, odnosno 88.480.— Dinara za čitavu fasadu, a izolaciju uz cijenu od 29.— Din.
po 1 nr´, odnosno 754.— Dinara; b) izvedba fasade po 60.50 Din. po 1 ,m2 odnosno
95.590.— Din. u drugoj alternativi.
19. Jakov Dvojkovič, za ličilačke radove uz cijenu cd 35.— Din. po 1 nr, odnosno
5.375.50 Din. sveukupno;
20. Stanko Hauptfeld, ovi. graditelj, nudi izvedbu vanjske fasade po 66.50 Din.
po 1 m2, odnosno 105.070.— Din., a izvedbu izolacije uz cijenu od 40.— Din. po 1 nr,
odnosno 1.040.— Din. Ujedno nudi i drugu alternativu za izvedbu fasade, a uz istu cijenu
od 66.50 Din. po 1 nr;
21. Antun Paulič, za stolarske radove uz paušalnu svotu od 11.150 .— D., uz 10%
popusta.
Nakon što su sve ponude pročitane, interesenti su napustili dvoranu, te se odmah
prešlo na diskusiju o stiglim ponudama.
Pošto je stigao toliko veliki broj ponuda, rasprava o ponudama trajala je dugo
vremena, te kako je vrijeme /bilo već ipoodmaklo, predsjednik prekida sjednicu i zakazuje
nastavak u 4 sata poslije podne. Za popodnevnu sjednicu sačinjeni su pregledni spiskovi
svih ponuda, te se je odmah pristupilo raspravi.


Zidarski radovi su bili najvažniji, pa su najprije razmotrene sve ponude za izvedbu
fasade. Eliminarne su redom sve ponude, koje su nudile krpanje ili su se činile
nejasne ili dvojbene, a nakon što su sve ponude detaljno analizirane vidjelo se, da je
medu ponudama bilo takovih, koje po mišljenju odbora ne daju jamstvo za solidnu
izvedbu, jer je odbor stao na stanovište, da se svi radovi imadu solidno i temeljito
izvršiti. Odbor je imao pred očima samo solidnost izvedbe i zato se dugo i detaljno
raspravljalo o solidnosti poznatih dosada izvedenih radova svakog ponuđača napose.
U uži izbor došle su ponude, Golca, Jiraseka i Hauptfelda.


Nakon što je izvršeno i sasvjetovanje sa ponuđačima i pretresem uslovi za izdavanje
u posao, odlučeno je, da se izvedba posla povjeri građevnom poduzeću Stanka
Hauptfelda prema njegovoj alternativnoj ponudi pod b) i to uz cijenu od 105.000.— Din.


563