DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 40     <-- 40 -->        PDF

gospodom članovima, koji su napose kooptirani u odbor radi odluke o raspoložbi društvenom
imovinom, raspravili sva pitanja u smislu mandata skupštine. Na prvom sastanku
obavljen je detaljan pregled čitave zgrade Šumarskog Doma i konstatovano,
koji bi se popravci imali izvesti. Zaključeno je zatim, da se zamoli savjet od nekoliko
arhitekta, a napose od gg. Ing. Jušića, šefa odsjeka za stručnu nastavu kod banske
Vlasti, koji od strane sveučilišta vrši sve nadzorne radnje oko gradnje i popravaka
fakultetskih zgrada. Ing. Jušić je također osobno sudjelovao kod pregleda zgrade i dao
svoje mišljenje u pogledu nužnih popravaka te mu se napose i ovom prilikom´ izriče
zahvalnost. Qosp. Ing. Jušić bio je toliko susretljiv, te je sam dao izraditi troškovnik
za sve nužne popravke na zgradi, na temelju kojih je odbor po prijedlogu Ing. Jušića
ustanovio, koji bi se popravci mogli odmah provesti, a koji će se radovi morati odgoditi
do proljeća.


Zaključeno je na tim ranijim sastancima, da se izvrše sve potrebne predradnje,
tako da se na sjednici upravnog odbora mogu donijeti svi potrebni zaključci i odmah
nakon toga pristupiti izboru poduzetnika za izvedbu radova i samoj gradnji.


Predsjednik zahvaljuje svoj gg. koja su upravi u ovom radu pomogla, a napose
gosp. Ing. Stjepanu Jušiću, Ing. Zvonimiru Veljačiću, Ing. Lambertu Kriškoviću, Dr. Josipu
Balenu, g. Milanu Drniću i ing. Matiji Djaiću.


Tajnik izvještava o dosada izvršenim tehničkim pripremama i to, da je u dnevnim
listovima »Novostima«, »Hrvatskom Dnevniku« i »Jutar. Listu« oglašena jeftimba
za popravak zgrade Šumarskog Doma, da je oglas poslan i zagrebačkoj obrtničkoj Komori
radi proglašenja u tamošnjem području kao i obavijest za desetak poznatih i
solidnih građevnih poduzeća. Rok za podnošenje pismenih ponuda bio je danas, t. j .


25. IX. 1940. u 10 sati prije podne. Društvo je primilo ukupno 21 ponudu, što pokazuje,
da je za izvedbu ovog posla bio vrlo velik interes. Jeftimba je raspisana za izvedbu čitave
nove vanjske fasade te izvedbu limarskih, stolarskih i ličilačkih radova na vanjskoj
fasadi, a od unutarnjih radova samo izvedba izolacije stana u stanu kućepazitelja. Sa
dvorišne strane ima se odmah izvršiti sve limarske radnje, dok se ostali radovi radi
poodmaklog vremena moraju po savjetu stručnjaka obaviti na proljeće.
Sa otvaranjem ponuda čekalo se do 10 sati kako je u oglasu bilo navedeno.
U 10 sati pušteni su u dvoranu interesenti, koji su došli da prisustvuju otvaranju ponuda.
Predsjednik otvara svaku ponudu onim redom´ kako je stigla i bila označena rednim
brojem od 1—21, te svaku napose i redom glasno čita. Pošto je otvaranje ponuda bilo
javno, nije se kod ovog čitanja vodila nikakova diskusija, nego su u prisustvu interesenata
samo pročitane ponude, a diskusija je odgođena za kasnije. Uprava je primila
slijedeće ponude:


1. Antun Spende, za ličilarske radove uz cijenu od Din. 45.— po 1 m2;
2. Stjepan Guttman, za ličilačke radove 153 m2 za 7.372 Din.;
3. Dragutin Hemerich, za ličilačke radove uz cijenu od 32.— Din. po 1 nr;
4. »Slovo« H. Pleško, za ličilačke radove uz cijenu od 75.— Din. po 1 nr:
5. B. Baždar, za ličilačke radove uz cijenu od 40.— Din. po 1 m2;
6. Trojnar Josip i Mecner Gabriel, za popravak vanjske fasade uz cijenu od Din.
39.50 po 1 m2, odnosno 62.410 Din. za čitavu fasadu, a za izolaciju zidova u stanu podvornika
58.— Din. po 1 m2, odnosno 1.508.— Din za izvedbu čitave izolacije;
7. Lamza, građevno poduzeće d. d.: za izvedbu vanjske fasade uz cijenu od 69.50
Din. po 1 m2, odnosno 109.810.— Din. za čitavu fasadu, a za izolaciju u stanu podvor-.
nika 68.— Din. po 1 m2, odnosno 1768.— Din. za izvedbu čitave izolacije;
8. M. Živković, za limarske radove uz trošak od 5.862.— Din. prema specifikaciji;
9. Kazimir Golać, građevno poduzeće nudi izvedbu sviju poslova i to:
a) zidarske radnje sa 59.— Din. po 1 m2 odnosno 93.220 Din. za čitavu fasadu,
i 46.— Din. odnosno 1196.— Din. za izvedbu izolacije u stanu podvornika; b) limarske


562