DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Ing. S e r g i j e M a 1 j k o, za šum. višeg pristava 7 griipe kod Ravnateljstva
banovinskih šuma u Mostaru;
Ing. Oto n Šušteršić , za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod šumske
uprave u Travniku;
Ing. Jura j B a k r a n i n, za šumar, višeg pristava 7 gruipe kod šumske uprave
u Otočcu;
Ing. Stjepa n Bert i ć, za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod šumske
uprave u Moroviću;
Ing. Per o Špoljar,z a šumarskog višeg pristava 7 grupe kod šumske uprave
u Županji;
Ing. Josi p Čuvaj , za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod Ravnateljstva
banovinskih šuma u Vinkovcima;
Ing. Mirk o Janković , za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod šumske
uprave u Novoj Raci;
Ing. Nikola Žiromski, za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod Ravnateljstva
šuma otočke imovne općine u Otočcu; .
Ing. Vladimir B o s i 1 j e v i ć, za višeg šumarskog pristava 7 grupe kod
Ravnateljstva banovinskih šuma u Zagrebu;
Ing. Aleksander Despot, za šumarskog višeg pristava 7 grupe kod Ravnateljstva
banovinskih šuma na Sušaku.


IZ DRUŠTVA


ZAPISNIK


I. sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva, održane dne 25. rujna 1940.
godine u prostorijama Šumarskog Doma u Zagrebu.
Prisutni: predsjednik: Ing. Ante Abramović, tajnik: Ing. Vladimir Bo-
s i 1 j e v i ć, blagajnik; O s k a r D r e m i 1, urednik Šumarskog lista Ing. Petar Prpi
ć, te odbornici: gg. inžinjeri RasimBećiragić, Drago Kajfež, Krešimir
Katić, Stjepan Škopac. Sjednici prisustvuju i gg. članovi, koji su na glavnoj
skupštini kooptirani u odbor radi donošenja odluke o raspoložbi sa imovinom Hrvatskog
šumarskog društva i to gg.: Ing. Alb in Leustek, Milan Drnić i Ing. Mat
i j a D j a i ć.


Ispričali su se radi odsutnosti Ing. Ivan Asančaić, Ing. M a k s o Fischer,
Ing. Josip Jozić, Ing. Čedomil Koluđrović, Ing. Ilija Lončar,
Ing. Mihajlo M a r k i ć, Ing. Petar Matković.


Otsutan: Ing, Dane Bulut.


Dnevni red:


1. Otvaranje i uvodna riječ predsjednika;
2. rasprava o imovini Hrvatskog šumarskog društva;
3. kretanje u članstvu;
4. eventualija.
/. Otvaranje i uvodna riječ predsjednika.


U 9 sati prije podne predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne a zatim
ukratko iznosi historijat čitave akcije oko uređenja imovnih prilika te zaključka skupštine
o raspoložbi društvenom gotovinom. Članovi uprave Hrvatskog šumarskog društva,
koji su stalno u Zagrebu, sastali su se nakon skupštine na nekoliko sjednica, te su sa


561