DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Naravno, da izvođenje ove metode stavlja velike zahtjeve na
točnost rada kao i na preciznost instrumenata. I u tom je pogledu zabilježen
u toku posljednjeg decenija velik napredak. Tako na pr. današnji
model stereoplanigrafa, koji! su izradile Zeissove tvornice u Jenil, pokazuje
kod visinskih razmaka od 1000 metara maksimalnu grešku od jedva
kojih ± 17 cm. Svakako velika točnost, ako se uvaži, da je prvi model
ovog instrumenta konstruiran tek 1920. godilne.2


SI. 5. Izvadak iz stereofotogrameträSki izrađenog plana u reonu Divrik (Turska).
Originalno mjerilo 1:5000 (po Maneku).


II. Važnost aerofototaksacije.
Već se u prvom početku aerotopografskih radova pokušavalo iskoristiti
ovu metodu za svrhe uređivanja šuma. U prvi se mah to činilo
vjerojatno s razloga, što šume pretežno pokrivaju velike komplekse, pa


2 Od važnije njemačke fotogrametričke literature upućujem na slijedeće radove:
a) Peucker : Die Photokarte vom Gebirgsland (Düsseldorf, geografische Vor


träge 1927),
b) Gru b er : Photogrammetrie, Stuttgart 1930,
c) R e i n s t> e r g: Die jüngste Entwicklung der Luftbildaufnahme in ihrer Be


deutung für die Geographie (Wiss. Veröfi. des Museums für Länderkunde zu Leipzig,


1933),
d) B a e s c h 1 i n - Z e 11 e r: Lehrbuch der Stereophotogrammetrie, Zürich 1934,
e) linger s hoff : Einführung in die Luftbildmessung (Bildmessung und Luft


bildwesen 1936),
f) Kern : Ein neues stereoskopisches Auswertegerät für Luftaufnahmen (Österr.
Zeitschr. für Vermessungsw. 1937).


479