DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 7     <-- 7 -->        PDF

2) Radi li se o valovitom ili brdovitom terenu, gdje reljef
treba izraziti izohipsama, mora se primjernu sasvim drugi postupak. Da
se dobije ispravna rekonstrukcija terena, potrebna su ovdje dva snimanja,
izvršena istovremeno s dva stajališta, pa se slike parno i obraduju.
Obrada se izvodi, da se preokrene postupak snimanja, kad čega se
snimke stave u projektore , kojii po svojim proporcijama točno odgovaraju
fotokameriL Odgovara li kod tog obratnog postupka položaj
projektora točno onom fotokamere u času snimanja, to će se svjetlosne
zrake, što izlaze iz projektora, parno sjeći, a njihova će sjecišta u svojoj
skupnosti ponovno dati sliku terena. Mjerilo se ovog optičkog modela
može mijenjati! po volji na bazi međusobnog razmaka projektora. U
praksi se redovno sastavlja jedan čitav red projektora, koji po svom
poredaju odgovaraju slikovnom nizu u određenom mjerilu. Da bi se sad
prostorni objekt mogao učiniti vadljivim, moraju se projekcione zrake
svakog para ploča komplementarno obojadisati (crveno i zeleno), pa se
onda pomoću jednako obojadisanih naočala promatra plastični model.


SI. 3. Aeroprojektor multipleks sa šest projektora (po Maneku). Shematični prikaz rada.


Sav ovaj posao vrši Aeroprojektor multiplex (si. 3.), posebna
sprava, gdje se model anaglifički projicira na malu projekcionu
plohu. Ta se ploha može postaviti na povoljnu visinu iznad crtaćeg papira
i po njemu pomicati. Ona nosi jednu svjetleću marku, koja uz automatsku
pisaljku omogućuje ucrtavanje ortogonalne projekcije pojedinih
točaka modela. Vodi li se ova marka konstantno na jednoj visini, to automatski
izvodi zacrtavanje izohipse.


Mjerilo se određuje pomoću trij u terestričkih točaka, čije su
koordinate poznate, a mogu se lako identificirati na modelu. Postupak
je, kako vidimo, analogan triangulaciji. Pomoću spomenutog aeroprojektora
može se triangulaciona mreža povoljno zgušćavati, da bi se sastavila
karta određenog mjerila i potrebne točnosti.


Danas već svu obradu slika i konstruiranje izohipsa vrši specijalan


stroj Stereoplanigraf (s!. 4), kojim se mogu bez ikakovih znat


nijih grešaka izrađivati karte neravnog terena. U tom pronalaženju i


zacrtavanju izohipsa leži epohalna važnost ove metode, koja ušteđuje


vrijeme za preko 80% od onoga, koje za isti posao treba redovna geo


detska izmjera. Osim toga metoda daje praktički homogeno i gotovo u


jednom momentu snimljeno topografsko stanje. Slika 5. prikazuje dio


fotogrametričke karte, izrađene pomoću stereoplanigrafa.


Ovaj način rada ispravno proveden konačno omogućuje:
a) automatsko računanje trodimenzionalnih koordinata i površine,
c) utvrđivanje veličina taksaci´onih elemenata.


477