DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Kod članaka, kod kojih nastupi lični moment, odlučuje Upravni
odbor u smislu čl. 23. društvenih pravila većinom glasova, a ako se glasovi
raspolove, odlučuje glas pretsiednika. Na isti način odlučuje Upravni
odbor, ako se jedan dio Upravnog odbora ne bi slagao sa Urednikom
lista glede načina uređivanja društvenog glasila.


Za sadržaj članka nosi svu odgovornost pisac.


Čl. 5.


U cilju propagande društvenog glasila u inozemstvu štampati će
se kratki sadržaj važnijih originalnih stručnih članaka (Resume, Zusammenfassung)
u raznim svjetskim jezicima, o čemu se prepušta odluka
piscu članka.


Čl. 6.


Upravni odbor odlučuje o opsegu lista, koji ima u pravilu uzlaziti
početkom svakog mjeseca na 2—4 arka. Svake godine dozvoljen je po
jedan dvobroj.


Čl. 7.
List se štampa latinicom i onim jezikom, kojim su članci napisani.


Čl. 8.


Svaki si pisac može u društvenoj nakladi dati otisnuti povoljan broj
posebnih otisaka (Separata) svojih članaka. Troškove oko toga snosi
pisac.


Čl. 9.


Pretsjedniik društva može važnije članke dati na predlog Urednika
i uz privolu pisca štampati u potrebnom broju posebnih otisaka (Separata)
na trošak Društva.


Čl. 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu kada ga upravni odbor na sjednici


primi.
Ing.
Predsjednik:
Ante Abramović v. r. Ing. Vladimir Bosiljević
Tajnik:
v. r.
Urednik:
Ing. Petar Prpić v. r.


Ovaj pravilnik primljen je na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog
Šumarskog društva održanoj dne 14. kolovoza 1940. g.


KNJIŽEVNOST


KNJIŽEVNA OBJAVA


Iz štampe je izašla knjiga pod naslovom »LOVSTVO«, koju je napisao g. ing.
Ivo Čeović , šumarski savjetnik. Pola stoljeća je već minulo, kako je kod nas izašla
knjiga pod istim naslovom od prof. F. 2. Kesterčaneka, no ista je već davno rasprodana.
I baš radi toga dolazi nam nova knjiga od g. ing. Čeovića u pravo vrijeme, jer
će dobro doći kao priručnik svakom šumaru i kao poučnik svakom čuvaru šuma.


521