DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 50     <-- 50 -->        PDF

PRAVILNIK


za izdavanje, uređivanje i administraciju »Šumarskog Lista« organa
»Hrvatskog šumarskog društva«, — izrađen na osnovu 51. 29. društvenih
pravila.


Cl. l.
»Šumarski List« izdaje kao organ »Hrvatskog šumarskog društva«
Upravni odbor društva. On utvrđuje opseg lista u okviru godišnjeg proračuna
i odobrava sve pogodbe, koje se odnose na troškove oko izdavanja
lista i nabavu potrebnog materijala. Upravni! odbor utvrđuje visinu
honorara za urednika il suradnike, visinu pristojba za oglase, te propisuje
način njihova prikupljanja. On odlučuje o visiinil svih ostalih troškova
skopčanih sa izdavanjem i uređivanjem lista. Isto tako određuje, u kojem
opsegu imadu ući u list ona saopćenja, koja se odnose na rad Društva
(Zapisnici skupština, sjednica upravnog odbora, izvješća o radu, mnijenja,
pretstavke skupština i t. d.). Konačno određuje, da li se ta saopćenja
obzirom na njihovu važnost i! aktuelnost imadu objelodaniti eventualno
u kojem drugom organu, u kojemu i kada.


Cl. 2.


List uređuje urednik izabran u smislu čl. 22. društvenih pravila u
sporazumu sa Upravnim odborom u smislu čl. 29. istih pravila.


Oni daju listu sporazumno kao organu društva i šumarske struke
određeni smjer, vodeći pril tome računa o tome, da bude štivom po mogućnosti
udovoljeno interesu čitaoca iz svih kategorija članova Društva,
te iz svih naših krajeva; da budu raspravljena sva aktuelna pitanjia domaćeg
i stranog šumarstva na području prakse i teorije; da se članovima
Društva prikaže cjelokupni rad društvene Uprave u tolikom posegu,
kako bi si! članovi Društva mogli jasno predočiti sliku tog rada, da bii ga
mogli pravilno ocijeniti.


Upravni kao redakcitani odbor donosi svoje zaključke u smislu
čl. 23. društvenih pravila većinom glasova, a ako se glasovi raspolove,
odlučuje glas pretsjednika.


Cl. ..
Urednik je »Šumarskog Lista« dužan, da se brine oko redovitog
izlaženja lista, oko njegovog vanjskog izgleda kao i! valjanog sadržaja,
te da obavlja stilističke i jezične ispravke, korekture il revizije glavnog
dijela lista (glavni, garmond članci, saopćenja, propaganda šumarstva,
književnost, naredbe i t. d.).
On je ujedno i odgovorni Urednik lista. Podatke za administrativni
dio lista, kamo pripadaju radovi, koji! se tiču Društva (Zapisnici skupština,
odborskih sjednica, izvještaji o radu, pretstavke i mnijenja, oglasi i t. d.)
sređuje društveni Tajnik il predaje pravodobno Uredniku lista. Korekturu
i reviziju administrativnog dijela lista vrši također društveni! tajnik.


Cl. 4.
Suradnici lista mogu biti! i nečlanovi. Suradnici šalju svoje radove
izravno Uredniku, koji prosuđuje, da li će članak ući u list ili ne.


520