DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 5     <-- 5 -->        PDF

mično međusobno pokrivanje snimaka, koje ide i do 60% površine pojedine
slike pa podsjeća na slaganje krovne cigle (dachziegelartig), omogućuje
kontinuirani pregled terena. Lijet aviona treba da je po mogućnosti
što više horizontalan, a za samo je snimanje jedan od najvažnijih
uslova, da se izvodi u približno vertikalnoj projekciji. U praksi nije moguće
izvršiti dovoljnom točnošću ni jedno ni drugo, pa odatle i izlaze
mnoge deformacije slika, koje treba ukloniti u svrhu sastava topografskih
karata. Snimanje se najčešće izvodi pomoću filmova, pa njihovo
sastavljanje u jednu preglednu cjelinu čini prvu fazu laboratorijskog
rada. Za sam posao snimanja služe specijalne fotokamer e (Reihenbildmesskammer,
si. 1), koje za vrijeme lijeta automatski fotografiraju
zemljišta po načelu kinematografije. Snimljeni se filmovi zatim obrađuju
u tamnoj komori, gdje se njihove vrpce pomoću specijalnih aparatura


SI. 1. Automatska fotokamera RMlK-P 21. Veličina snimke 18/18 cm, 1/io nar. vel.


razvijaju, ispituju, suše i napokon kopiraju. Time je dovršen posao sni


manja. Kako vidimo, preparatorne su radnje prilično jednostavne. Gla


vni je uslov horizontalan lijet i vertikalno snimanje odabranog objekta.


Složimo li aero-snimke prema mjerilu situacije, dobivamo t. zv.


mozaik , koji daje jasan pregled reljefa, vegetacije ii brojnih drugih


markantnih pojedinosti zahvaćenog zemljišta. Unatoč toga ovaj mozaik


još ne predstavlja neku točnu kartu zemljišta. To bi bilo samo u slučaju,


da su snimci stvarno izvršeni u vertikalnom položaju fotokamere, i da


je avion letio neprestano u istoj visini t. j . horizontalno. Naravno, takova


je predpostavka praktički nemoguća. Da bismo iz ovako složenog mo


zaika mogli sastaviti topografsku kartu, predstoje nam razni postupci,


koji se međusobno razlikuju već prema tome, da li je snimljeno zemljište


475