DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Rashodi:


1. Tisak Šumarskog lista » 80.000.—
2. Nagrada uredniku, tajniku i blagajniku » 43.200.—
2a Paušal tajniku i blagajniku . » 4.800.—
3. Nagrada namještenici (neto) » 18.000—
4. Nagrada podvorniku » 2.40O.—
5. Troškovi za reprezentaciju » 5.000.—
6. Poštarina i bilježi » 5.000.—
7. Nabava i uvez stručnih knjiga i časopisa » 3.000.—
8. Pisaće potrepštine9. Honorari piscima u Šum. listu
»
»
......—
15.000.—
10. Nagrade sabiračima oglasa » 500.—
11. Trošak za održavanje glavne skupštine » 3.000.—
12. Nabava inventara i popravci13. Osigurnina za Šum. dom, knjižnicu i blagajnu
»
»
3.000.—
2.500.—
14. Poštanskoj štedionici za manipulaciju čekom » 40O.—
15. Grijanje i rasvjeta urednih prostorija » 3.500 —
16. Okružnom uredu i penzionom zavodu, službenički porez osoblja . » 5.700.—
17. Čišćenje snijega, podova i nabava materijala za isto .. . » 500.—
18. Telefon » 1.200.—
19. Takse za oglase u Šumarskom listu20. Uzdržavanje i manji popravci Šum. doma
»
»
1.000.—
2.500.—
21. Putni troškovi odbornicima, revizionom odboru » 1O.OO0.—
22. Porezi, prirezi i kuluk » 70.0OO.—
23. Članarina za Saveze i društva, pretplate časopisa » 2.500.—
24. Doprinos Koreškenjijevoj pripomoćnoj zakladi » 1.O00.—
25. Doprinos Borošićevoj literarnoj zakladi » 500.—
26. Pripomoć studentima » 2.800.—
27. Potpora udovama, siročadi i Hrv. Radiši » 5.000.—
28. Pripomoć stručnim piscima » 2.000.—
29. Nepredvidivo » 8.000.—
Ukupn o Din. 305.000.—


VII.
ODLUKA O STUPANJU U SAVEZ ŠUMARSKIH DRUŠTAVA KRALJEVINE
JUGOSLAVIJE I IZBOR DELEGATA ZA TAJ SAVEZ.
Predsjednik ukratko izvještava o dosadanjem toku reorganizacije Jugoslavenskog
šumarskog udruženja u Savez šumarskih društava. Pošto je dosada osnovano
Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu i Slovensko gozdarsko društvo u Ljubljani, to
se Savez prema pravilima, koja su stupila na snagu, može osnovati. Predlaže stoga,
da skupština donese odluku o stupanju u Savez i ujedno iznosi prijedlog upravnog
odbora, kojim se preporuča stupanje u Savez šumarskih društava. Zaključuje se jednoglasno
pristupiti u Savez šumarskih društava.


Pošto se prema pravilima Saveza za saveznu skupštinu bira na svakih 25 članova
pojedinog društva po jedan delegat, to skupština ovlašćuje novi upravni odbor,
da zastupa Hrvatsko šumarsko društvo na skupštini Saveza prema broju delegata, koje
Hrvatsko šumarsko društvo na skupštinu Saveza može izislati. Ujedno se ovlašćuje
novi upravni odbor da prema potrebi imenuje delegate za skupštinu Saveza i od članova
društva izvan odbora, a naročito onu gg. kolege, koji su kod ove reorganizacije
radili i zastupali Hrvatsko šumarsko društvo u pripremnom odboru Saveza.


516