DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Prelazi se na izbor novog podpredsjednika, te je aklamacijom izabran gosp.
Fng. Petar O s t o j i ć.


Prema tome je izabran slijedeći upravni i nadzorni odbor:


Predsjednik : Ing. Ante Atoramović, šum. savjetnik, Zagreb;


I. P o dp r ed s j edn ik: Ing. Petar O s t o j i ć, šum. savjetnik, Zagreb;
II. P o dp r e d s j e d nik: Ing. Čedomil Koludrović, šum. nadzornik, Split;
Tajnik: Ing. Vladimir B o s i 1 j e v i ć, šum. pristav, Zagreb;
Blagajnik: Oskar Dremil, šum. savjetnik u p., Zagreb;
Urednik: Ing. Petar P r p i ć, šum. direktor u p., Zagreb;
Odbornici: Ing. Ivan A s a n č a i ć, šum. savjetnik; Đakovo; Ing. Rasim
B e ć i r a g ić, šum. nadzornik, Ravna Gora; Ing. Dane Bul u t, šum. savjetnik, Mostar;
Ing. Maks Fischer , šum. ravnatelj, Vinkovci; Ing. Ivan G o d e k, šum. pristav, Zagreb;
Ing. Josip Jozić, šum. nadzornik, Bjelovar; Ing. Krešimir Katić, šum. nadzornik,
Zagreb; Ing. Ilija Lončar , šum. savjetnik, Zagreb; Ing. Mihovil Markić ,
šum. savjetnik, Zagreb; Ing. Petar Matković , šum. inžinjer, Split; Ing. Milan Ro sa
n d i ć, ravnatelj šuma, Sušak; Ing. Stjepan Š kopač , ravnatelj šuma, Nova Gradiška.


Zamjenici: Ing. Rudolf Antoljak, šum. vježbenik, Zagreb; Ing. Zvonko
Badovinac , šum. viši pristav, Zagreb; Ing. Drago K a j f e ž, šum. inženjer, Zagreb;
Ing. Mirko Medaković , šum. savjetnik, Zagreb; Ing. Božidar P et r a č i ć, šum.
pristav, Vinkovci; Ing. Pero V a 1 e n t i ć, šum. nadzornik, Zagreb.


Nadzorni odbor: Ing. Mihovil Pećina, šum. savjetnik, Zagreb; Ing. Vilim
P i r š i ć, ravnatelj ban. šuma, Vinkovci; Milan D r n i ć, viši šum. savjetnik u p., Zagreb.
Zamjenici : Ing. Mihovil Mujdrica , šum. nadzornik, Vinkovci; Ing. Halid


M u f t i ć, viši šum. pristav, Zagreb.


VI. DONOŠENJE PRORAČUNA ZA GODINU 1940/41.
Predsjednik izvještava, da je proračun društva za 1941. godinu detaljno raspravljen
na odborskoj sjednici, te je svima učesnicima skupštine razdijeljen. Predlaže
da se proračun za 1941. godinu primi kako ga je izradio upravni odbor, a za 1940.
godinu da se odobri od mjeseca kolovoza do konca prosinca o. g. 5/i2 od proračuna


za 1941. godinu.


Pošto se nitko ne javlja za riječ, predsjednik stavlja proračun na glasanje. Proračun
za 1941. god. se jednoglasno prima, a za 1940. godinu odobrava se 5.. proračuna
od god. 1941.


Prema tome prihvaćen je slijedeći


Budžet Hrvatskog šumarskog društva za godinu 1941.


Prihodi:


1. Članarina redovitih članova Din. 35.000.—
2. » članova izvanrednih » 3.000.—
3. » » pomlatka . i, » 2.000 —
4. » » utemeljitelja, dobrotvora » 10.000.—
5. Pretplatnici Šumarskog lista » 10.000.—
6. Oglasi u Šumarskom listu » 5.0O0.—
7. Pripomoći Banske vlasti, i t. d » 10.000.—
8. Stanarina za Šumarski dom » 212.500.—
9. Kamati uložene glavnice » 15.000.—
10. Prodani pojedini brojevi Šumarskog lista » 500.—
11. Prodane knjige » 1.000.—
12. Nepredvidivo » 1.O0O.—
Ukupn o Din. 305.000.515