DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Nakon što su pročitani izvještaji upravnog odbora predsjednik otvara diskusiju


o podnesenim izvještajima. Pošto se nitko ne javlja za riječ, predsjednik predlaže skupštini,
da ove izvještaje primi. Izvještaji se primaju jednoglasno.
III. IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA
Predsjednik moli članove nadzornog odbora da podnesu izvještaje o pregledu
poslovanja. Potpisani članovi nadzornog odbora podnose skupštini slijedeći


Izvještaj nadzornog odbora:


Potpisani članovi nadzornog odbora Hrvatskog šumarskog društva pregledali
smo danas cjelokupno blagajničko poslovanje društva, počam od njegovog osnutka do
danas i to: sve račune, knjige, uložnice, skontrirali blagajnu, sve pronašli u potpunom
redu i ustanovili slijedeće stanje:


Gotovina u blagajni Din. 3.426.50


Efekti: Kod poštanske štedionice na čekovnom računu . » 21.361.75


ukupno: 24.788.25


Zaklade


Borošićeva literarna zaklada
Gradske štedi one Zagreb, uložnica br. 113.788 . . . Din. 2.288.—.
Konstituirajuća skupština Hrvatskog šumarskog društva od 17. III. t. g. pod toč.


IV. 5. odobrila je upravnom odboru kredit u razmjeru prema proračunu J. Š. U. za
godinu 1939.
Iz priložene razmjere primitaka i izdataka vidljivo je, da izdatci nisu dostigli
ni polovice odobrene svote, pa je time udovoljeno nap red navedenom zaključku skupštine.


Na osnovu gornjeg izvještaja molimo za podjeljenje razrijeišnice.
Zagreb, dne 13. kolovoza 1940.
Nadzorni Odbor:
Milan D r n i ć v. r. Ing. Halid M u f t i ć v. r.
Izvještaj nadzornog odbora se prima.


IV. PODJELJENJE RAZREŠNICE UPRAVNOM I NADZORNOM ODBORU.
Nakon što su svi izvještaji jednoglasno primljeni predsjednik moli skupštinu, da
podijeli razriješnicu dosadanjem upravnom i nadzornom odboru. Skupština jednoglasno
daje razriješnicu. Prije prelaza na izbor novog upravnog odbora daje predsjedatelj
10 minuta odmora radi dogovora o izboru nove uprave.


Nakon odmora prelazi se na


V. IZBOR NOVOG UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA.
Izbor se može vršiti ili po listama ili po kandidacionom odboru te g. A b r a movi
ć moli, da skupština odluči o načinu izbora.


Gosp. Ing. M. P a j e predlaže, da se dosadanjem odboru povjeri i dalje vođenje
društva. Obrazlaže to time, da je većina članova dosađanjeg upravnog odbora vodila
akciju za osnivanje Hrvatskog šumarskog društva i sa uspjehom vodila Društvo dosada
pa nema potrebe, da se sada, tek nakon par mjeseci rada, odbor mijenja nego
mu treba dati mogućnosti, da u daljnjoj periodi rada otpočeti posao nastavi. Prijedlog
se aklamacijom prima.


Predsjednik g. Ing. Ante Ab r a movi ć se zahvaljuje u ime čitavog odbora na
iskazanom povjerenju, i moli sve kolege, da sarađuju u društvu i da odboru daju inicijativu
za svaki rad oko unapređenja šumarstva i šumarske struke.


Dosadanji podpredsjednik Ing. Petar Prpić , koji je kao podpredsjednik izabran
i za urednika Šumarskog lista izjavljuje, da se zahvaljuje na povjerenju, ali pošto
obadvije funkcije po pravilima ne može zadržati, to zadržaje položaj urednika, a zahvaljuje
se na časti podpredsjednika.


514