DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Blagajnički izvještaj


za sjednicu upravnog odbora dne 14. o. mj. i glavnu skupštinu dne 15. kolovoza 1940.


Hrvatskog šumarskog društva.
U izvještaj« upravnog odbora opisan je rad diobnog odbora i izračunavanje
ključa po kojem se dioba provela, pa ,to ovdje neću navadati.
Hrvatsko šumarsko društvo, nakon diobe imovine J. Š. U. imade primiti od
čiste imovine Din. 241.288.19
Depozit za popravak Šumarskog doma » 191.236.—
Prigodom osnivanja J. Š. U. po H. Š. D. unešenih .... . » 4.055.—


Vi uplaćene pretplate za Šumarski list za god. 1940 » 2.306.25
Povratak glavnice Borošić. literarnoj zakladi » 2.288.—
Ukupno: Din. 441.173.44


Od te svote primljeno je do danas:


unešenih u J. Š. U Din. 4.055.—
Vi pretplate za 1940. god » 2.306.25
Boroš. literarna zaklada » 2.288.—


Ukupno- Din. 8.649.25
Ostale svote zaprimiti će se početkom listopada t. g., jer tada izlaze otkazi za
uložene glavnice, prema izdanoj Uredbi glede podizanja glavnica kod štedionica.
Izvještaj nadzornog odbora prileži.
Prigodom sastavljanja proračuna za god. 1941. paženo je na to, da bude stvaran


t.
j . primitci su predviđeni u najmanjim razmjerima, a izdatci obratno.
Za ostatak ove godine t. j . 5 mjeseci (kolovoz do uključivo prosinca 1940.)
predlaže se, da se odobri 5 dvanajstina predloženog proračuna za god. 1941.
U Zagrebu, dne 12. kolovoza 1940. god. Blagajnik:
Oskar D r e m i 1 v. r.
Nakon toga podnosi blagajnik izvještaj o primicima i izdacima društva od konstituira
juće do glavne skupštine kako slijedi:


RAZMJERA
primitaka i izdataka od 1. IV. do 31. VI. 1940.
Primitci:
Budžeta Naslov Unišlo
broj Din. p.


1. Članarina redovitih članova
16.274.—
2. » izvanrednih članova
430.—
3. » pomlatka
310.—
4. » pomagača
5. » utemeljitelja
8.000.—
6. » dobrotvora
22.000,—
7. » velikih dobrotvora
8. Pretplata za Šumarski list
6.181.50
9. Pristojba za oglase u Šumarskom listu

10. Prodani pojedini brojevi Šumarskog lista
... .
11. Stanarina za Šumarski dom

12. Pripomoć Ban. vlasti i t. d
9.894.50
13. Kamati na uloženu glavnicu
14. Za prodane knjige
503.—
15. Nepredvidivo
4.477.—
16.
Tuđi novac 5.081.—
Ukupno: 73.151.50
512