DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 40     <-- 40 -->        PDF

4.) Šumarski muzej predan je kompletan Hrv. šum. društvu. Svi su inventarni
predmeti Šumarskog muzeja, nabavljeni poslije 1922. godine, vlasništvo Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebu, pošto ih je isti nabavio.


5.) Hrv. šum. društvo preuzelo je pravo izdavanja Šumarskog Lista počevši sa
br. 4.—1940. g. U vezi sa time predane su i zalihe nepotrošenog pisaćeg materijala,
krji se nalazio kod urednika Šumarskog lista. Isto tako, predaju se Hrv. šum. društvu
i neotštampani članci za Šumarski list, koji su se nalazili kod urednika.


6.) Hrvatskom šumarskom društvu vraća se sva arhiva Hrv. šum. društva, koja
se odnosi na rad društva od osnutka društva do osnutka Jugoslavenskog Šum. Udruženja.
Hrvatsko šumarsko društvo nije preuzelo arhiv Jug. Šum. Udruženja, koji
ostaje svojinom Saveza šumarskih društava Kr. Jugoslavije, ali Hrv. šum. društvo
ima trajno pravo uvida i korištenja tom arhivom, u koliko mu to ustreba


Sva spomenuta imovina pod 1—6 preuzeta je zapisnički dne 28. lipnja o. g. po
pretstavnicima Hrv. Šum. Društva.


Radi podjele gotovine bivšeg Jugosl. šum. udruženja konstatovao je Odbor za
podjelu imovine brojno stanje članova Jugosl. šum. udruženja na dan 18. ožujka 1940.
god. po banovinama. Redovitih članova i utemeljača J. Š. U. bilo je u banovini Hrvatskoj
408., u banovini Dravskoj 80., u banovini Drinskoj 148., na području grada
Beograda 69., u banovini Dunavskoj 45., u banovini Vrbaskoj 90., u banovini Vardarskoj
57., u banovini Moravskoj 24. i u banovini Zetskoj 20 članova. Svega dakle 941
član.


Prema tome od imovine, koja dolazi u obzir za podjelu, otpada na banovinu
Hrvatsku 434 pro mile, a na sve ostale 566 pro mile.


Posljednja sjednica odbora za podjelu imovine održana je dne 6. srpnja, kada je
dijeljena gotovina. Aktiva Jug. Šum. Udruženja na dan 30. lipnja iznosila je u gotovom
865.686.08 dinara, a pasiva 309.722.50 dinara. Prema tome je došlo u obzir za
podjelu 555.963.57 dinara. Od te imovine bilo je zaledjeno u Prvoj Hrvatskoj štedionici
268.339.90 dinara, a likvidno, u glavnom uloženo u Državnoj Hipotekarnoj banci,
bilo je 287.623.67 dinara.


Prema gore navedenom ključu otpalo je na banovinu. Hrvatsku t. j . na Hrvatsko
šumarsko društvo od zaledjene imovine 116.459.52 dinara, a od likvidne 124.828.67 dinara,
t. j . svega 241.288.19 dinara.


U pogledu ostale imovine Odbor za podjelu imovine J. Š. U. donio je slijedeće
odluke:


a.) Glede dugovine na članarini za J. Š. U.: da se neće ta dugovina dijeliti po
ključu, nego će se svakom društvu dostaviti iskaz članova dužnika sa njihovom dugovinom
na znanje i eventualni postupak. Prema tome su svi dužnici iz ranijih god´.na
za članarinu i pretplatu sa područja banovine Hrvatske, postali dužnici Hrvatskog
šumarskog društva.
c.) dugovina na pretplati za Šumarski list za 1940. godinu unilazi sa Vi svoga
iznosa kao aktiva J. Š. U., koje je izdalo 3 broja Šumarskog lista u 1940. god., a K
će se ustupiti Hrv. šum. društvu, koje je sa br. 4 preuzelo Šumarski list.


d.) zalihe starih brojeva i godišta Šumarskog lista od 1922. do uklj. br. 3 od
1940. god. u cijelosti se ustupaju »Savezu šumarskih društava«.


e.) knjige, koje je Udruženje prodavalo, razdijelit će se po ključu na sva društva.
Knjige: Levaković »Dendrometrija« i Nenadić »Računanje vrijednosti šuma« predaju
se Hrv. šum. društvu u čitavoj zalihi, jer ih je Hrv. šum. društvo izdalo.


f.) Glede Koreškenjijeve zaklade i fonda posmrtne pomoći prepuštena je odluka
. narednoj skupštini Saveza, pošto te zaklade imadu svoje posebno članstvo.


510