DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 4     <-- 4 -->        PDF

I. Osnovi fotogrametrije
Fotogrametrija je takova tehnička metoda izmjere, kod koje se iz
fotografskih snimaka prostornog objekta izvodi njegova izmjera. Ova
nam metoda omogućuje, da s razmjerno malim troškom i
ii još manjim
gubitkom vremena konstruiramo pregledne situacione planove (s izohipsama
ili bez njih) bez potrebe da stupimo na odnosnu topografsku površinu.
Geodetske dakle izmjere gotovo u cijelosti otpadaju. Tu i leži glavna
korist fotogrametrije, — naročito kod nas u šumarstvu, — gdje nepristupni!
tereni iziskuju velike troškove i gubitak vremena. Za naše je
domaće prilike ta važnost još veća, ako uvažimo mnoge poznate mane i
netočnosti današnjih katastralnih mapa, na kojima u glavnom baziraju
svi reambulacioni radovi il sva naša uređajna kartografija.


Prema izboru stajaliišne točke snimanja dijeli se današnja fotogrametrija
na dvije grupe ii to na:
a) TERESTRICKU FOTOGRAMETRIJU (Erdbildmessung), kod
koje se stajalište odabire na zemlji,
b) AEROTOPOGRAFIJU (Luftbildmessung), kod koje se stajalište
uzima u zraku odnosno u avionu.


Terestrička se fotogrametrija vrlo rijetko upotrebljava, jer je nepotpuna
i neekonomična. Teško je i gotovo nemoguće pronaći na zemlji
takova stajališta, odakle se fotogrametričkii može obuhvatiti jedna čitava
terenska partija. U koliko to katkada i uspije, još će uvijek snimljeni
teren sadržavati mnogo skrivenih prostora, koji se moraju ispuštati
iz računa. U šumarstvu će kadgod moći poslužiti kod snimanja naročito
važnih i instruktivnih manjih objekata, koji su uli teško pristupačni! ili geodetska
izmjera uopće ne može doći u obzir (habitus izabranih stabala
i t. d.). No za veće je radove u taksaciji ova vrsta izmjere posve neupotrebiva,
pa je i ispuštam iz daljnjeg razmatranja.


Daleko točnija a danas gotovo i
ii posvuda primljena metoda a e r otopografij
e osniva se, kako je navedeno, na odabiranju stajališta
u zraku, kod čega se praktički topografska površina snima iz aviona,
Ovu je metodu stvorila novovjeka aviaci´ja nakon iskustava u svjetskom
ratu, gdje su se fotografska snimanja zemljišta pokazala kao vrlo podesna
za izmjeru. Stoga početak njezinog razvoja pada iza 1918. godine,
premda naročiti procvat bilježi baš u posljednjem deceniju.


Princip se ovog načina sast´jji u tome, da se određeno zemljište
mora sistematski! prelijetati u paralelnim zonama, iz kojih se istovremeno
vrši automatsko fotografsko snimanje i to lako, da se snimci u istoj a zatim
i u susjednim zonama međusobno djelomično pokrivaju. To djelo


c) G ru b er : Bildmasstab und Kartenmasstab (Bildmessung und Luftbildwesen,
Jahrg. 1937, Hf. 4),
d) Gru b er : Luftbild-und Gebirgsvermessung und die hierzu dienenden Aufnahme-
und Auswertegeräte (Bildmessung und Luftbildwesen, Jahrg. 1937, Hf. 4),
e) Gru b er : Wie weit vermag Aerophotogrammetrie den Genauigkeitsansprüchen
an Katasteraufnahmen Genüge zu leisten (Jena),


f) Gesisner: Der Einsatz der Hansa-Luftbild G.m.b.H. für die Schaffung der
Deutschen Grund-und Katasterplankarte 1:5000 (Bildmessung und Lufttoildwesen, Jahrg.
1936, Hf. 4),


g) Nowa.tzky : Luftbildmessung für die Neuaufnahme und Berichtigung der
Messtischblätter im Masstab 1:25O0O (Bildmessung u. Luftbildwesen, Jahrg. 1936. Hf. 4).


474