DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 39     <-- 39 -->        PDF

nekoliko časnih iznimaka. Mnogima smetaju i ratne prilike i ako mi hvala Bogu ne
ratujemo. Do sada je izašlo 9 glavnih članaka, 2 su u tisku (za kolovoz), a uredništvo
je za to vrijeme dobilo 6 članaka. Ako bi ovako i dalje potrajalo jasno je, da bi List
morao prestati izlaziti.


Kako je sa člancima, tako je i sa oglasima. Osim ravnateljstva banovinskih
šuma u Sušaku ni jedna šumska ustanova nije poslala ni jednog oglasa, niti je koji
član prikupio oglase od raznih ureda, šumoposjednika, industrijalaca, trgovaca drvom
ili oružjem i t. d. {Vidi Šum. list br. 4—5, strana 204.).


U do sada izašlim brojevima (»Šumarskog lista« (br. 4—7) suradjivalo je 19
autora sa 9 članaka, 2 saopćenja, 2 članka za propagandu šumarstva, 6 prikaza domaće
i strane literature i 1 nekrologom. Ovi su članci zauzeli 128 stranica, osim toga su
zauzela 24 stranice posebno otisnuta normativna rješenja, dok su društvene vijesti i
promjene u službi zauzele 42 stranice. List izlazi za sada u 1200 primjeraka.


Ad 3.) Iz blagajničkog izvještaja razabire se kolike su svote unišle u blagajnu
i koliko je u ovom vremenskom razdoblju isplaćeno iz blagajne Hrv. šum. društva.


Pošto je vraćanje i preuzimanje imovine Hrv. šum. društva bilo u međuvremenu
od konstituirajuće do glavne skupštine jedno od najvažnijih, a i najdulje se
rješavalo, iznosi se ovdje ukratko rezultat uredjenja imovinskih prilika.


Prema zaključku izvanredne skupštine Jugoslavenskog šumarskog udruženja
održane u Zagrebu dne 18. ožujka 1940., koja je zaključila osnutak »Saveza šum.
društava« imala se je sva tadanja imovina Udruženja razdijeliti tako, da se svakom
društvu preda imovina, koju je prigodom osnutka J. Š. U. pojedino društvo unijelo
u Udruženje. Sva ostala imovina, koja se je nalazila u posjedu J. Š. U. na dan 18. III.


o. g., a stečena zajedniokim radom, imala se je podijeliti proporcionalno prema broju
članova na dan 18. III. o. g. Svako novo osnovano društvo — a gdje takovo još ne
postoji, dosadanja podružnica J. Š. U. — imalo je imenovati po jednoga delegata u
taj odbor za podjelu imovine.
Nakon što su sve formalnosti oko saziva i konstituiranja toga odbora izvršene,
sastao se odbor za podjelu imovine dne 28. lipnja o. g., pa je istoga dana Hrvatsko
šumarsko društvo preuzelo u svoje vlasništvo i posjed:


1.) Zgradu Šumarski dom, koja se nalazi sa glavnim pročeljem u Vukotinovićevoj
ul. br. 2.


U gruntovnici je Dom prenesen na Hrvatsko šumarsko društvo još u mjesecu
travnju o. g. Po zaključku Odbora za podjelu imovine J. Š. U. raspolagati će Hrv.
šum. društvo sa prihodima toga Doma od 1. lipnja o. g., t. j . od dana, kada su pravila
»Saveza šumarskih društava« stupila na snagu, a Dom je predan u isključivo
viasništvo i posjed Hrv. šum. društva dne 28. lipnja o. g.


2.) Namještaj Šumarskog Doma i to inventarske predmete dosadanjeg J. Š. U.
od stavke 1—70. koje je H. Š. D. unijelo u J. Š. U. Ujedno se Hrvatskom šum. društvu
predavaju u vlasništvo i svi ostali inventarski predmeti inventara dosadanjeg


J. Š. U. od br. 71—89, koji su procijenjeni po blagajniku J. Š. U. na iznos od 8.500.—
dinara. Vrijednost od 8.500.— dinara dijeli se po ključu, a protuvrijednost za ostala
društva odbija se od gotovine, koja će se predati H. Š. D.
3.) Knjižnicu J. Š. U. od stavke 1—1073. koje je H. Š. D. unijelo u J. Š. U. kao i
sve ostale knjige po inventaru J. Š. U. od br. 1074—1697 predati će se Hrvatskom
šumarskom društvu. Vrijednost potonjih knjiga iznosi prema procjeni tajništva J. Š. U.
18.000.— dinara i ta vrijednost ulazi u podjelu, te se vrijednost, koja bi po ključu za
podjelu pripala ostalim društvima odbija od gotovine, koja će se predati Hrv. šum.
društvu.


509