DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Slične probleme imadu i zemljišne zajednice, koje posjeduju 297.000 ha šume i


200.000 ha pašnjaka, pa u pogledu poreza vrijedi i za njih isto što i za imovne općine.
Ističe važnost zemljišnih zajednica, koje u svojim šumama imadu rezervni kapital,
.koji često znači spas u najvećoj nevolji. Tako su na pr. z. z. Velika Gorica i Sisak
prodali u ovoj godini svoje šume za 11,000.000 dinara i to u vrijeme katastrofalnih
poplava. Pa kada se narodu ni odkuda nije moglo pomoći, dale su tu pomoć šume.


Porezi su na šume takodjer jedan od problema, ;koji čeka na svoje riješenje,
pa će se to pitanje morati napose razraditi.


Mi svi treba da radimo na podizanju produkcije naših šuma. Dok mi stvaramo
nove sastojine i čuvamo drvnu glavnicu, javljaju se neki ljudi i neke ustanove, koji
ruše naše djelo, zato moramo podvostručiti naše napore, da obranimo naše šume.
Dogadja se na žalost da i neki narodni zastupnici misle, da mogu sa šumom po volii
raspolagati, te spominje primjere raznih neumjesnih intervencija. Demagogija je i dosada
upropašćivala naše šume, jer su raniji režimi bez ikakovih obzira na prave narodne
interese iz stranačkih razloga otvarali branjevine, dozvoljavali prekomjerne
sječe, pašu i t. d. Najenergičnije dižemo svoj glas proti tomu, da se ovo zlo ne bi i
kod nas sada udomilo. Naš narod još nije svijestan, kolike mu koristi donosi šuma, i
da šume uslijed velikih šteta propadaju. Trgovci su najveći podstrekači šumskih šteta,
pa će sve vlasti morati posvetiti najveću pažnju šumskim štetama. Treba potpuno
odjeliti politiku od gospodarstva.


Poziva se na riječi proglasa vodje hrvatskog naroda dra iMačeka »Čuvajmo naše
šume« i naglašava spremnost svih šumara cijele banovine, da ustanu proti štetnom
miješanju nepozvanih u naše šumarske poslove, jer će poslije sam narod najteže osjetiti,
da je šuma upropašćena.


Pri koncu svoga govora sjeća se predsjednik pokojnih drugova Ljudevita Brosiga
i Dragutina Trötzera, ikojima svi prisutni kliču «Slava«.


Prije prelaza na slijedeću tačku dnevnog reda predsjednik predlaže da se izaberu
dvojica skupštinskih zapisničara, te predlaže gg. Ing. Ivana Lakića i Ing. Ivana
Sertića. (Prima se.).


II. IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA
Predsjednik daje riječ tajniku Ing. Vladimiru B o s i 1 j e v i ć u, koji podnosi
skupštini slijedeći:


Izvještaj tajnika:


o radu upravno« odbora Hrvatskog šumarskog društva od
osnutka do 14. VIII. 1940. za 63 glavnu godišnju skupštinu održanu
d n e 15. kolovoza 1940. g od.
Ovaj izvještaj obuhvata rad upravnog odbora Hrv. šum. društva u vremenskom
razdoblju od konstituirajuće skupštine H. Š. D., održane dne 17. ožujka 1940. do dana
redovite glavne skupštine dne 15. kolovoza 1940., dakle za period od 5 mjeseci.


Čim su se u zemlji promijenile političke prilike, pokrenuta je među šumarima
banovine Hrvatske živa akcija, da se ponovo uskrisi Hrvatsko šumarsko društvo, koje
je do svršetka svjetskog rata postojalo i ranije već djelovalo u Hrvatskoj kroz 40
godina. Akcioni odbor za osnivanje Hrv. šum. društva izvršio je sve potrebne predradnje
i sazvao kostituirajuću skupštinu H. Š. D. u Zagrebu za dan 17. ožujka 1940.
godine.


Na konstituirajućoj skupštini Hrv. šum. društva jednoglasno su donesena društvena
pravila i izabran upravni odbor društva. Skupština je donijela i nekoliko važnih
zaključaka u vezi sa daljnjim radom društva i izabranog odbora. Uprava je imala
izvršiti određeni zadatak i odmah sazvati redovitu skupštinu. Napose su na skupštini
doneseni slijedeći zaključci:


507