DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IZ DRUŠTVA


ZAPISNIK


63. (I.) redovite godišnje skupštine Hrvatskog šumarskog društva, održane dne
15. kolovoza 1940. godine u prostorijama Šumarskog doma u Zagrebu.
Objavljeni je dnevni red skupštine slijedeći:


1. Otvorenje i pozdrav predsjednika.
2. Izvještaj upravnog odbora.
3. Izvještaj nadzornog odbora.
4. Podjeljenje razrješnice upravnom i nadzornom odboru.
5. Izbor upravnog i nadzornog odbora.
6. Donošenje proračuna za 1940. i 1941. godinu.
7. Odluka o stupanju u Savez šumarskih društava Kraljevine Jugoslavije i izbor
delegata za taj savez.
8. Eventualija.
U zakazano vrijeme sakupilo se je oko 150 redovitih članova društva, predstavnici
vlasti i štampe, te se je moglo odmah otpočeti redovitim radom skupštine.


I. OTVORENJE I POZDRAV PREDSJEDNIKA.
Predsjednik Ing. Ant e Abramovi ć otvara 63 glavnu godišnju skupštinu
Hrvatskog šumarskog društva, koja je ujedno prva redovita skupština nakon ponovnog
osnutka društva.


U prvom redu upućuje pozdrave vodi hrvatskog naroda Dr. Vlatku Mačeku,
banu banovine Hrvatske Dr. Šubašiću i pretstojniku šumarskog odjela banske Vlasti
Ing. Ivici Frkoviou. Tom prilikom ističe, kako je imao prilike svima njima referirati o
prilikama u našem šumarstvu, jer je posebno izaslanstvo Hrvatskog šumarskog društva
pošlo, da ih u ime Hrvatskog šumarskog društva pozdravi i da pred njih iznese potrebe
šumarstva u banovini Hrvatskoj. Svi su oni pokazali neobičan interes i razumijevanje
za potrebe našega šumarstva, pa je Dr. Maček izdao i poseban proglas na narod
pod naslovom »čuvajmo naše šume«.


Pozdravlja zatim sve prisutne, koji su došli na današnju skupštinu ne žaleći
truda niti troška i pokazajući time, da im leži na srcu briga za rad i uspjeh društva.


Predsjednik zatim ukratko iznosi prilike u dosadanjem Jugoslavenskom šum.
udruženju i stanje nakon formiranja posebnih šumarskih društava. Imovina,´koja je bila
znatna, razdijeljena je sporazumno pa ono, što sada imamo, predstavlja naše puno
vlasništvo. Stanje imovine i gotovine vidjeti će se iz kasnijih izvještaja, koji će biti
podneseni na skupštini, pa će skupština imati da donese odluku o dispoziciji sa društvenom
gotovinom.


Šume su važan faktor narodnog gospodarstva. Dužnost je svakog šumara da
čuva drvnu zalihu, a gdje takove nema da je uspostavi. Za par dana navršit će se godišnjica
osnutka banovine Hrvatske, pa treba pogledati da li je dosadašnji jednogodišnji
rad nas šumara bio plodan. Nasljedili smo teško breme prošlosti: haračenjenemilosrdno uništavanje šuma. Tome smo teško stajali na put, pa su vlasti nalazile u
šumarima glavnog i gotovo jedinog suradnika. Haračenje šuma ponovno uzima maha
i to baš ondje, gdje bi se moralo najviše čuvati i štediti — na kršu. Danas šume sve
više prelaze u seljačke ruke, pa je oko 1,013.000 ha. do danas već u seljačkim rukama.
Zato treba kod seljaka podići svijest, da se šume moraju čuvati i da se ne smiju uništavati.


505